Спирти та Феноли

Додано: 23 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
20 запитань
Запитання 1

Що характеризує органічні сполуки?

варіанти відповідей

Містять тільки вуглець і водень

Містять тільки вуглець і кисень

Містять вуглець у сполуках

Містять тільки вуглець і азот

Запитання 2

Що характеризує спирти?

варіанти відповідей

Містять карбоксильну групу

Містять гідроксильну групу

Запитання 3

Зазнач правильне твердження про спирти:

 


варіанти відповідей

етанол — безбарвна рідина з алкогольним запахом

у молекулах спиртів обов'язково містяться атоми Карбону, Гідрогену та Оксигену

етанол — тверда речовина

молекули спирту містять лише атоми Гідрогену

Запитання 4

Багатоатомним спиртом є:

варіанти відповідей

гліцерол

октан

целюлоза

метанол

Запитання 5

Укажіть формули одноатомних спиртів

варіанти відповідей

СnH2n+2O

CnH2nO2

CnH2nO

ROH

Запитання 6

Укажіть багатотомні спирти

варіанти відповідей

С3Н5(ОН)3

С2Н4(ОН)2

СН3ОН

СН3СОН

Запитання 7

Укажіть назву спирту С3Н5(ОН)3

варіанти відповідей

Етиленгліколь

Етанол

Пропанол

Пропан-1,2,3-тріол

Запитання 8

Виберіть функціональну групу спиртів:

варіанти відповідей

А) -СООН

Б) -NH2

В) -СОН

Г) -ОН

Запитання 9

За кількістю гідроксильних груп спирти поділять на:

варіанти відповідей

насичені

одноатомні

багатоатомні

ненасичені

Запитання 10

Насичені одноатомні спирти можуть взаємодіяти з речовинами:

варіанти відповідей

О2

Сu

HCl

Н2О

NaOH

Na

Запитання 11

Вкажіть формулу речовини, яку потрібно використати, щоб з етанолу добути натрій етанолят.


варіанти відповідей

Na

Na2O

NaOH

Na2CO3

Запитання 12

Укажіть структурну формулу речовини, що за систематичною номенклатурою має назву 2,3 -дииметилбутан-2-ол

варіанти відповідей
Запитання 13

Вказати найближчий гомолог етанолу.

варіанти відповідей

А) пропанол

Б) пентанол

В) гексанол

Г) бутанол

Запитання 14

Рівняння, що відповідає реакції міжмолекулярної дегідратації спиртів:

варіанти відповідей

 С2Н5ОН → С2Н4 + Н2О

С2Н5ОН + НСl → С2Н5Cl + Н2О

С2Н5ОН + СН3ОН → С2Н5-О-СН3 + Н2О

 С2Н5ОН + 3О2 → 2CO2 + 3Н2О

Запитання 15

Назви насичених одноатомних спиртів за систематичною номенклатурою мають суфікс:

варіанти відповідей

-ол

-аль

-діол

-ен

-ин

-ан

Запитання 16

Назвіть за систематичною номенклатурою речовину, формула якої зображена на малюнку:

варіанти відповідей

2-метилбутан-4 ол

пентан-1-ол

3-метилбутан-1-ол

3,3-диметилпропан-1-ол

Запитання 17

Виберіть всі фізичні властивості етанолу

варіанти відповідей

рідина

без запаху

леткий

нерозчинний у воді

легкозаймистий

гарний розчинник

Запитання 18

Формула С6Н5ОН відповідає 

варіанти відповідей

Гексанолу

Фенолу

Гліцеролу

Пропанолу

Запитання 19

Укажіть, з якою речовиною буде взаємодіяти натрій гідроксид (тобто речовина має властивості кислоти):

варіанти відповідей

Етанол

Метанол

Гліцерол

Фенол

Запитання 20

Які речовини утворюються при горінні спиртів:

варіанти відповідей

Вуглекислий газ і водень

Водень і кисень

Повітря і азот

Вуглекислий газ і вода

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест