Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.

Додано: 1 лютого
Предмет: Хімія, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

1. Радіуси атомів елементів у групах

варіанти відповідей

зростають знизу догори

зростають зверху вниз

не змінюються

Запитання 2

2.Ступені окиснення неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном у періоді

варіанти відповідей

зростають від -4 до -1

зменшуються від -1 до -4

зростають від -1 до -4

Запитання 3

3. Кислотні властивості водних розчинів неметалічних елементів з Гідрогеном у періоді

варіанти відповідей

послаблюються

не змінюються

посилюються

Запитання 4

4. Загальна формула летких сполук неметалічних елементів V групи з Гідрогеном

варіанти відповідей

ЕН4

ЕН3

Н2Е

Запитання 5

5. У періодах зліва направо властивості водних розчинів сполук неметалічних елементів з Гідрогеном

варіанти відповідей

змінюються від основних до кислотних

змінюються від кислотних до основних

не змінюються

Запитання 6

6. У групах, із зростанням радіусів атомів зверху вниз, кислотні властивості водних розчинів летких сполук неметалічних елементів

варіанти відповідей

послаблюються

не змінюються

посилюються

Запитання 7

7. У розчині гідроксиду амонію фенолфталеїн набуває

варіанти відповідей

рожевого забарвлення

малинового забарвлення

не змінює забарвлення

Запитання 8

8. Гідроген хлорид у водному розчині -

варіанти відповідей

слабка кислота

сильна кислота

нестійка слабка основа

Запитання 9

9. Допишіть рівняння реакції, у відповіді вкажіть суму коефіцієнтів цієї реакції

NaCL + H2SO4 (конц.) =

варіанти відповідей

4

5

6

Запитання 10

10. Масова частка Гідрогену у сполуці ЕН3 складає 17,65%. Виведіть формулу сполуки.

варіанти відповідей

NH3

PH3

AsH3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест