СПОСОБИ ДОБУВАННЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 8 КЛАС

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 64 рази
12 запитань
Запитання 1

Які оксиди утворюються при окисненні неметалів

варіанти відповідей

кислотні

основні

амфотерні

несолетвірні

Запитання 2

Луги можна одержати:

варіанти відповідей

взаємодією кислотних оксидів з водою

В результаті реакції нейтралізаціі

 розкладом деяких солей

взаємодією основних оксидів з водою

Запитання 3

Солі є продуктами таких реакцій:

варіанти відповідей

сполучення металів та неметалів

Взаємодія металів з кислотами

Взаємодія лугів з солями

Взаємодія основних і кислотних оксидів

розкладу деяких кислот

сполучення кислотних оксидів з водою

Запитання 4

Який ланцюг відповідає схемі перетворень :

метал → сіль → нерозчинна основа → основний оксид → сіль

варіанти відповідей

Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCl2 → AgCl

Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeO → Fe(NO3)2

Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeCl2 → AgCl

Na → NaOH → Na2CO3 → NaCl → AgCl

Запитання 5

Серед речовин є: Cu(OH)2, Zn(OH)2, Bа(OH)2, H2CO3 

варіанти відповідей

нерозчинна основа

розчинна кислота

 нерозчинний амфотерний гідроксид

 розчинний амфотерний гідроксид

основа, яка також є лугом

нерозчинна кислота

Запитання 6

Вкажіть об'єм вуглевислого газу, який виділиться в результаті взаємодії 10,6 г натрій карбонату із сульфатною кислотою(методом розвязування, а не вгадування)

варіанти відповідей

2,24 л

 0,5 г

 0,2 л

1,12 л

Запитання 7

Необхідно вставити втрачені символи так, щоб реакція стала повноцінною. CaCO3 + ... = CaCl2 + ...+...

варіанти відповідей

H2SO4, H2O, CO2

2HCL, H2O, CO2

HCL, H2O, CO2

HCL, H2CO3, CO2

Запитання 8

Вкажіть продукти хімічної реакції та суму коефіцієнтів ваємодії ферум (ІІІ) гідроксиду з розчином хлоридної кислоти:

варіанти відповідей

FeCl3 + 3H2O, сума коефіцієнтів 8

Fe(ОH)3+ 3H2O, сума коефіцієнтів 7

FeCl + 3H2O, сума коефіцієнтів 5

 FeH + FeCl3, сума коефіцієнтів 8

Запитання 9

Вкажіть суму коефіцієнтів та ознаки реакції, які спостерігали при взаємодії натрій ортофосфат з аргентум (І)нітратом:

варіанти відповідей

сума коефіцієнтів 5, бурий осад

сума коефіцієнтів 4, білий осад

сума коефіцієнтів 8, жовтий осад

сума коефіцієнтів 10, синій осад

Запитання 10

Чому швидкість реакціїї під час взаємодії різних металів з кислотою відрізняється?

варіанти відповідей

метали мають різні кольори

метали мають різну густину

метали мають різну активність

всі відповіді правильні

Запитання 11

Добути MgO можна за допомогою реакцій:

варіанти відповідей

Термічний розклад MgCO3

Взаємодія MgCO3 +H2

Взаємодія Mg + Zn(OH)2

Взаємодія Mg+O2

Термічний розклад Mg(OH)2

Запитання 12

Вкажіть формули речовин, які при взаємодії з водою утворить кислоту

варіанти відповідей

варіанти відповідей

Fe2O3

 

  

SіO2

SO3

СО

КСІ

MgO

SO2

 Р2О5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест