Стан електронів у атомі

Додано: 8 листопада 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

Яка пара хімічних елементів має найбільш подібні хімічні властивості:

варіанти відповідей

Nа і К

S і Р

Мg і Аl

С і Bе

Запитання 2

Максимальне число електронів, які можуть займати 2s- підрівень:

варіанти відповідей

8

1

6

2

Запитання 3

Число електронних шарів у атомі, на яких розміщуються електрони, дорі­внює номеру:   

варіанти відповідей

групи

періода

ряда

порядковому номеру

Запитання 4

Скільки електронів містить атом Оксигену:   

варіанти відповідей

2

8

6

16

Запитання 5

Яка кількість електронів міститься на зовнішньому електронному шарі в атомі елемента з протонним числом 4:    

варіанти відповідей

4

2

1

3

Запитання 6

Вкажіть протонні числа елементів, атоми яких мають однакову кількість електронних шарів:  

варіанти відповідей

3 і 4

3 і 11

3 і 19

11 і 39

Запитання 7

Протонне число елемента, атом якого має на зовнішньому рівні 2 елект­рони, дорівнює:  

варіанти відповідей

11

20

16

3

Запитання 8

Число електронів, що розміщуються на зовнішньому шарі елементів головних підгруп, дорівнює номеру:  

варіанти відповідей

періода

ряда

групи

порядковому номеру

Запитання 9

Рух електрона навколо власної осі називають:

варіанти відповідей

електронною густиною

спіном

енергетичним рівнем

орбіталлю

Запитання 10

Максимальне число електронів, які можуть займати 3р-підрівень: 

варіанти відповідей

6

2

8

18

Запитання 11

Орбіталі, що мають форму кулі, позначають:  

варіанти відповідей

p

d

f

s

Запитання 12

Хімічні елементи F, Cl, Br належать до родини елементів:  

варіанти відповідей

інертних

лужних

галогенів

халькогенів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест