Стилістична норма. Тестування

Додано: 4 квітня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 245 разів
21 запитання
Запитання 1

Слова перст, зріти, лицедій – це … 

варіанти відповідей

синоніми

архаїзми

історизми

неологізми

Запитання 2

Вкажіть застаріле слово, яке означає говорити

варіанти відповідей

ланіти

вакації

ректи

зигзиця

Запитання 3

Індивідуально-авторський неологізм ужито в реченні

варіанти відповідей

І дрижать їх руки незугарні, чорні, закоцюрблені, дубові.

Соняхи, щирі огнепоклонники, сходу кивають золотоголово.

 З господарства лине чистий дзенькіт, у воді поплюскує небавом.

 Дві сестри, тоненькі і сухенькі, ловлять осінь в пелени над ставом.

Запитання 4

Слово ренегатство означає

варіанти відповідей

зрада, відступництво 

служіння народу 

віра в краще майбутнє

відданість справі 

примирення з дійсністю 

Запитання 5

Текст і завдання до нього.1. Другий торговий шлях ішов Дніпром на суднах. 2. Товар привозили з Очакова. 3.Українські чумаки заїздили до ханської столиці Бахчисарая, звідтіля привозили на Україну вовну, сап’янці (там були найкращі кожум’яки). 4. Цей крам перевозили чумаки в Польщу та Московщину. 5. На Запоріжжі місцева торгівля велася на січовому базарі. 6. Від товару просто очі розбігались. 7. Тут треба ще згадати, що січові курені вели на базарі в крамницях своїх торгівлю на свій рахунок, незалежно від Січі, й за це платили торгове.

В яких реченнях є застарілі слова

варіанти відповідей

1, 2, 3

 2, 3, 5

4, 5, 6

2, 3, 4

3, 4, 7

 5, 6, 7

Запитання 6

Текст і завдання до нього.1. Другий торговий шлях ішов Дніпром на суднах. 2. Товар привозили з Очакова. 3.Українські чумаки заїздили до ханської столиці Бахчисарая, звідтіля привозили на Україну вовну, сап’янці (там були найкращі кожум’яки). 4. Цей крам перевозили чумаки в Польщу та Московщину. 5. На Запоріжжі місцева торгівля велася на січовому базарі. 6. Від товару просто очі розбігались. 7. Тут треба ще згадати, що січові курені вели на базарі в крамницях своїх торгівлю на свій рахунок незалежно від Січі, й за це платили торгове.

 В якому реченні допущено пунктуаційну помилку

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

7

Запитання 7

Стилістична помилка це---...

варіанти відповідей

неправильне вживання слова або некоректна побудова речення 

неправильне речення

вкраплення слів, непотрібних зі смислової точки зору

повторення слів

Запитання 8

Лексичної помилки немає в рядку

варіанти відповідей

майстерний віртуоз

передовий авангард

гарний сувенір

розумний вундеркінд

Запитання 9

4. Виділений фрагмент речення Я б і справді сьогодні дуже охоче відвідав своїх друзів

стилістично виправдано замінити фразеологізмом

варіанти відповідей

з дорогою душею

душею і серцем

від усієїдуші

Запитання 10

Який варіант містить правильні форми слів для цього речення?

Верховна Рада *__ закон про збереження *__.

варіанти відповідей

ухвалила, енергозбереження

прийняла, енергетики

прийняла, енергії

ухвалила, енергії

Запитання 11

Який варіант містить правильні форми слів для цього речення?

*__ справа кожного члена *__ уряду зберігається у службі управління *__.

варіанти відповідей

особова, нинішнього, персоналом

особова, існуючого, персоналом

особиста, нинішнього, персонами

особиста, теперішнього, персонами

Запитання 12

У якому речення слід вжити слово РАХУВАТИ?

варіанти відповідей

Він _ зірки на небі.

Я _ , що ви повинні виправити помилки.

Потрібно _ їх членами нашої команди.

Кожен _ себе генієм.

Запитання 13

У якому рядку всі словосполучення правильні?


варіанти відповідей

Грошовий перевод, порушити питання

Підняти питання, прийти по адресу

Порушити питання, грошовий переказ

Прийти за адресою, в значній мірі

Запитання 14

У реченні У чому ... такого нехтування українською мовою? замість пропуску стилістично доречно вжити слово

варіанти відповідей

обставини

проблема

причина

Запитання 15

Яке речення не містить лексичних помилок?

варіанти відповідей

Слідуючий оратор чекає виступу.

Другими словами, він не вартий уваги.

Не спричиняйте до себе негативного відношення.

Виявляйте недоліки в мовленні інших.

Діалектна мова представляє інтерес для науковців.

Запитання 16

Складним є речення

варіанти відповідей

Стара черемха заздро поглядала на першу вишню, визрілу несміло.

Зустрілись двоє пізно по зимі, та вже й на скронях паморозь зимова.

Мені чомусь наснилася весна, така ясна, така сліпучо-біла.


Мати жде і поглядом далеким шукає битий, посивілий шлях.

Запитання 17

Увідповідніть за подібністю синтаксичного значення підкреслені фрагменти простих і складних речень. Логіку такого поєднання показано на схемі.

Я пишу (як? яким чином?) - Хлопець грає так (як? яким чином?), як його навчили

Просте речення

1.     Як відомо, за розуміння основ опановувати щось самостійно доволі легко.

2.     Цього року я поїду до Києва навчатися акторської майстерності.

3.     Незважаючи на неприємності, намагався опанувати себе.

4.     Через неуважність  я не отримав тієї обіцяної високої зарплати.


Складне речення

А Я постійно намагаюся багато читати, аби гарно скласти ЗНО.

Б Якщо рано встанеш, можеш встигнути на перший літак до Києва.

В Хай як намагалася я його забути, серце все одно тривожно нило.

Г Дівчина мовчала про те, про що навіть собі зізнатися не могла.

Д Ми виграли цей раунд, адже ніколи не опускали рук, а тренувалися.

варіанти відповідей

1 А, 2 Б, 3 В, 4Г

1 Б, 2 А, 3В, 4 Д

1А 2 Б, 3Г, 4 Д

1Д, 2 Г, 3 Б, 4 А

Запитання 18

Установити відповідність: характеристика виду підрядного речення - приклад

1. Хочу, щоб ніколи, ніколи не зачерствіло серце

2. Угорі озвалися журавлі, що взяли літо на крила…

3. Коли згасли відблиски багать, усі люди повлягались спати.

4. Коли послухаєш мене, успіх тебе не омине.


А підрядне означальне

Б підрядне обставинне мети

В підрядне з'ясувальне

Г підрядне обставинне часу

Д підрядне обставинне умови

варіанти відповідей

1А, 2Б, 3 В, 4 Д

1 А, 2Д, 3 Г, 4 В

1 В, 2 А, 3 Г, 4 Д

1Д, 2 В, 3 А, 4 Б

Запитання 19

Прочитайте речення

(1) Це Чурай Маруся, що (2) його любила, любила, справді, вірно і давно, (3) тоді його (4) із ревнощів убила, підсипавши отруту у вино.


З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово)


А сполучник

Б займенник

В прислівник

Г прийменник

Д частка

варіанти відповідей

1 Д, 2 Б, 3 В, 4 Г

1А, 2 Б, 3 В, 4 Д

1 Б, 2 А, 3 Г, 4 Д

1 Г, 2 А, 3 Б, 4 Г

Запитання 20

Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано пра­вильно:

варіанти відповідей

А гідромассаж, імміграція, Кассандра, Ватт;

Б  імітація, іподром, зуммер, ірреальний, кілька тонн;

В віньєтка, вар'єте, квартир'єр, Женев'єва, Руж'є;

інтермецо, піца, брутто, бравісимо, карманйола.

Запитання 21

У якому рядку наведені словосполучення є фразеологізмами? 


варіанти відповідей

А) хотіти їсти, швидко втекти, говорити навмисне, уважно дивитися;


Б) дотепний чоловік, покірна людина, балакуча жінка, вродлива дівчина;

В) пропускати повз вуха, писана красуня, кипіти від злості, хапати дрижаки;

Г) надокучати товаришеві, дорога річ, повісити пальто, кипить вода;


Д) гнути залізо, піймати рибу, дбайливо доглядати, зазнати поразки.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест