Стилістика

Додано: 23 лютого
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
24 запитання
Запитання 1

Укажіть варіант відповіді, де правильно перераховані стилі мовлення

варіанти відповідей

Художній, офіційно-діловий, науковий, публіцистичний, розмовний, конфесійний

Художній, офіційно-діловий, науковий, публіцистичний, розповідний, конфесійний

Художній, офіційний, науковий, публіцистичний, розмовний, конфесійний

Літературний, офіційно-діловий, науковий, публіцистичний, розмовний

Запитання 2

Що називають стилістичною помилкою?

варіанти відповідей

помилка в усному або писемному мовленні , що полягає у вживанні слів (словосполучень) , які не відповідають стилю всього тексту

вживання слів-паразитів, мовних кліше, беззмістовних слів.

колорит офіційності в художньому стилі

уживання громіздких, одноманітних синтаксичних конструкцій

Запитання 3

3. В реченні О,як їм їлося, вминалося, хрумтілося із мокрих жмень! виділені слова є

варіанти відповідей

антонімами

синонімами

паронімами

омонімами

Запитання 4

В реченні А тоді запитає, хто він. Бог? Чи диявол ? виділені слова є

варіанти відповідей

антонімами

синонімами

паронімами

омонімами

Запитання 5

У реченні Богдан подав наказ гетьманський свій -

Уже печаттю скріплений сувій виділені слова є

варіанти відповідей

антонімами

синонімами

паронімами

омонімами

Запитання 6

У реченні Над козацькими чайками літали й квилили чайки, навіюючи тривогу

вилілені слова є

варіанти відповідей

антонімами

синонімами

паронімами

омонімами

Запитання 7

У реченні - Які (1) документи мені потрібні для оформлення пенсії за віком?

- Перелік я можу надіслати (2) електронною (3) поштою?Ви маєте свій (4) акаунт? стилістично невиправдано є іншомовне слово, позначене цифрою

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 8

В якому рядку всі слова іншомовного походження

варіанти відповідей

маркетолог, постачальник, менеджер, любитель

альянс, безкорисливість, паритет, кеглі

дефект, інвестиція, креативний, екстрений

пріоритет, вказівка, відтворювати, аналогічний

Запитання 9

Стилістично забарвлені слова записані в рядку

варіанти відповідей

чимчикувати, бубніти, шкандибати, свекрушище

ремонтувати, лікувати, запускати

хмарище, тітонька, котяра, одоробло

лампа, картка, екран, індик

Запитання 10

Архаїзм ужито у реченні

варіанти відповідей

Чи зважусь я свої персти несмілі до золотої ліри простягти?

Озеро рівне, і чорний лебідь нечутно лине вздовж берега

Темнооким чудесним гостем я чекала тебе з доріг

В давній золотій печалі лебедіють небеса

Запитання 11

Всі слова в рядку є історизмами

варіанти відповідей

боярин, ланіти, десниця, хорунжий

чоло, уста, глас, плай

боярин, рало, кріпак, волость

маржинка, врата, чумак, газда

Запитання 12

Фразеологізмом є сполука слів

варіанти відповідей

пройти через ліс і гори

пройти крізь вогонь і воду

знайти сенс свого життя

знайти свою мрію

Запитання 13

В офіційно - діловому й науковому стилях вживаються фразеологізми, розміщені в рядках

варіанти відповідей

витрішки продавати, манна небесна, на око

ужити належних заходів, відігравати роль, брати участь,

возлюби ближнього свого, сидіти склавши руки, осідлати Пегаса

без задніх ніг, брати участь, згорнути руки

Запитання 14

У реченні Кайдашиха полюбляла на людях триматися гордовито замість виділених слів доречний фразеологізм

варіанти відповідей

дерти кирпу

накручувати хвоста

наставляти на розум

давати горобцям дулі

Запитання 15

В якому з рядків вказані морфологічні способи творення слів

варіанти відповідей

префіксальний,суфіксальний, постфіксальний, перехід з однієї частини мови в іншу

абревіація, префіксально - суфіксальний, безафіксний, основоскладання

префіксально-постфіксальний, суфіксальний, злиття, абревіація

перехід з однієї частини мови в іншу, префіксально-суфіксальний, постфіксальний, переосмислення тих слів, що вже існують

Запитання 16

У якому рядку вказані значущі частини слова (морфеми)

варіанти відповідей

основа, закінчення

основа, корінь, закінчення

корінь, префікс, суфікс, закінчення

корінь, префікс, закінчення, основа

Запитання 17

Слова земля, землище, землюка, земляк, земляний, землянин, землянка - це

варіанти відповідей

різні форми того ж слова

спільнокореневі слова

взаємозалежні слова

тотожні слова

Запитання 18

Для якого стилю характерним є вживання суфіксів -есеньк, -юсіньк, -ісіньк, -юг, -ищ,

варіанти відповідей

розмовний

публіцистичний

художній

науковий

Запитання 19

Редагування потребують словосполучення

варіанти відповідей

запитав у продавчині

інтервю з професоршою

захоплення артисткою

консультуюся в хірургки

Запитання 20

Редагування потребує словосполучення

варіанти відповідей

Франкові сонети

Грінченків словник

Шевченкові поетичні рядки

Василя Стефаникові новели

Запитання 21

Урочистий відтінок мають дієслівні форми

варіанти відповідей

порвіть, окропіть

порвіте, окропіте

порвеш, окропиш

порви, окропи

Запитання 22

Розмовний відтінок мають дієслівні форми

варіанти відповідей

ідемо, малюємо

ідеш, малюєш

ідем, малюєм

ідуть, малюють

Запитання 23

Непрямий порядок слів має речення

варіанти відповідей

Сон - найкращі ліки

Дощ періщить уже третій день

Алое миловидне має лікувальні властивості

Море сріблясте мерехтінням своїм бентежить уяву

Запитання 24

Складнопідрядні речення з підрядними умови, причини й наслідку найчастіше вживають у текстах

варіанти відповідей

ділових

наукових

художніх

розмовних

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест