18 червня о 18:00Вебінар: Ігрові методики та вправи в роботі вчителя початкових класів

ЗНО 2021. МОВА 31 варіант

Додано: 23 лютого
Предмет: Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: ЗНО 2021. МОВА 31 варіант
22 запитання
Запитання 1

НЕ пишеться разом зі словом у реченні

варіанти відповідей

Байдужий (не)має любові в серці.   

(Не)зраджуй свої мрії.

Один (не)здужає лихо.  

В чистій душі (не)має образи.

Запитання 2

Знак м'якшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Натал..чин, нен..ці, миш..як  

рибал..чин, кур..йозний, вуз..кий

ател..є, різ..бяр, пол…ський    

кос..ба, брин..чати, іспан..ський

Запитання 3

Граматично правильно побудовано речення

варіанти відповідей

Згідно наказу реорганізовано головні підрозділи установи.

Програму складено у відповідності з напрямом досліджень.

Місце змагань визначається залежно від погодних умов.

По укладеній угоді сторони не переглядають встановлені тарифи.

Запитання 4

Префікс С- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..ховати, ..кинути, ..шити   

..кріпити, ..формувати, ..хилити

..чавити, ..плести, ..казати     

..творити, ..хрещувати, ..бентежити 

Запитання 5

Закінчення -ИЙ має прикметник у рядку

варіанти відповідей

природн..й перебіг подій     

житн..й духмяний хліб

дорожн..й патруль ДАІ 

дружн..й погляд учителя

Запитання 6

Граматично правильне продовження речення «Заперечуючи окремі положення доповіді, …»

варіанти відповідей

розпочалася дискусія.      

велику роль відіграє культура дискутування.

усе ж виступ було підтримано слухачами.    

попри те головної думки не відкинули.

слухачі в цілому підтримали доповідача.

Запитання 7

Неправильно побудовано словосполучення

варіанти відповідей

три підручника

трьом десятим відсотка

два з половиною кілограми

перше лютого

чверть на шосту

Запитання 8

У реченні «Вражен(1)е, звичайне людське око не могло не зупинитися на цьому обличчі: довжелезнi вуса й пишна борода, орлин(2)ий нiс, широко поставлен(3)і очі, сажен(4)ий зрiст i широчен(5)i груди — усе це привертало увагу в чоловікові» подвоєння літер відбувається на місці обох цифр

варіанти відповідей

1, 5

2, 4

3, 5

4, 5

1, 4

Запитання 9

Неправильно утворено форму наказового способу дієслова чистити в рядку

варіанти відповідей

чисть

чистьмо

чистить

чистімо

хай чистять

Запитання 10

Правильно вказано всі цифри, на місці яких потрібні коми в реченні «Тільки сплющить очі (1) бувало, а руки її враз легшають, стають крильми (2) і вона в радісному переляці підіймаєтьсяпідіймається над хатами, летить понад левадами, роздивляється (3) он діти, прикладаючи руки до очей (4) проводжають її захопленими поглядами, а мати жене до череди корівку, он рибалки витягують бредень зі срібною рибою, а за рікою колосся хилиться до лану (5) і над ним підіймається сонце».

варіанти відповідей

2, 3, 4

1, 4, 5

1, 2, 4

2, 4, 5

1, 2, 3

Запитання 11

Літера У ставиться в реченні «Вихід оповідань та повістей засвідчив появу (1) українській літературі яскравого й перспективного прозаїка, (2)тім, саме (3) цій ролі йому так і не (4)далося повною мірою реалізувати себе, до того ж, чимало з доробку письменника безслідно (5)трачено» на місці цифри

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 12

Граматичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Зацікавлений у знаннях, учень не залишав без уваги жодного питання.

Попередньо опрацьовані, завдання не становитимуть для тебе труднощів.

Ґрунтовно підготовлений, у тебе не буде проблем на іспиті.

Травмований, спортсмен уже не міг боротися за медаль.

Загартовані в змаганнях, лижники продовжили боротьбу попри негоду.

Запитання 13

Разом пишуться всі прислівники в рядку

варіанти відповідей

в/гору, на/весні, до/речі

у/бік, за/панібрата, на/жаль 

по/черзі, на/віки, на/сміх

в/решті, о/півночі, с/краю

на/самоті, в/рівень, по/середині

Запитання 14

Простим є речення (розділові знаки відсутні)

варіанти відповідей

Сутеніє наступає тихий вечір.   

Війне вітром із заходу запіниться, забурує синє море.

Моя душа ніколи не забуде того дарунку що весна дала.   

Я стаю ніби меншим і навколо росте весь світ.

Серце заб’ється частіше збудить бентежний рій думок.

Запитання 15

Підкреслена буква позначає той самий звук у всіх словах рядка

варіанти відповідей

розкіш, подушці, штучний, поширити

вокзал, анекдот, екзамен, ґрунт

списаний, слово, успіх, кількість   

помітніший, торкнути, гуркіт, шістнадцять

увінчати, німий, кінь, петунія

Запитання 16

Іменниками є всі слова в рядку

варіанти відповідей

держава, намисто, три, двічі

двійка, спина, настрій, радість

зрання, ранок, байдужість, золото

читання, два, тричі, велич 

зненацька, книга, ранок, совість

Запитання 17

Прикметники із суфіксом -ЗЬК- утворюються від іменників рядка

варіанти відповідей

Острог, Збараж, Кавказ, Франція    

Овруч, Каховка, Вижниця, Дрогобич

Буг, Кривий Ріг, Волга, Мекка

Запоріжжя, Таганрог, Дамаск, Цюрих

Париж, Чикаго, Хортиця, Лейпциг

Запитання 18

З’ясуйте, який вид підрядного речення можна приєднати до поданого головного.

Головне речення                                            Вид підрядного речення

1 … , проте ніколи не запізнюється.      А обставинне наслідку

2 Крізь сльози бачив я, …                         Б обставинне допустове

3 Здоровенний дуб розлігся, …              В означальне

4 … , люди тебе зневажатимуть.            Г обставинне умови

Д з’ясувальне

варіанти відповідей

1Б 2Д 3А 4Г

1Д 2Б 3А 4Г

1Б 2А 3Д 4Г

1Б 2Д 3Г 4А

1Б 2Д 3А 4В

Запитання 19

Доберіть приклади до кожного типу складного речення.

Тип речення                                    

1 складносурядне                          

2 складнопідрядне                        

3 безсполучникове                        

4 складне з різними видами зв’язку                                               

Приклади

А Розумію: це щастя, але, знаєш, воно не мене.

Б Ніч за вікном, та не хочеться спати. 

В Вулиці вже немає, вона була колись. 

Г Користуючись теплом, старі жінки і чоловіки сиділи коло воріт.

Д Мені сниться холодний сон, що навколо вічні льоди, зимовий полон.

варіанти відповідей

1Б 2Д 3В 4А

1Д 2Б 3В 4А

1Б 2В 3Д 4А

1Б 2Д 3А 4В

1Б 2Д 3В 4Г

Запитання 20

З’ясуйте вид поданих односкладних речень.

Вид речення                      Приклад

1 означено-особове        А Голу вівцю не стрижуть.  

2 неозначено-особове   Б По селах святкують обжинки. 

3 узагальнено-особове В Кожній травичці дав дощик напитись.  

4 безособове                     Г Не пиши, на жди і не зови мене.

                                               Д Віяло холодом і гострими пахощами.

варіанти відповідей

1Г 2Б 3А 4Д

1Б 2Г 3А 4Д

1Г 2А 3Б 4Д

1Г 2Б 3Д 4А

1Г 2Б 3А 4Г

Запитання 21

Доберіть синоніми до поданих слів.

Слово                                  Синоніми

1 ефемерний                     А легкий, невагомий

2 ефірний                           Б дієвий, результативний

3 ефектний                        В недовговічний, примарний

4 етичний                           Г яскравий, блискучий

Д моральний, вихований

варіанти відповідей

1В 2А 3Г 4Д

1А 2В 3Г 4Д

1В 2Г 3А 4Д

1В 2А 3Д 4Г

1В 2А 3Г 4Б

Запитання 22

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Дослідження (1) вчених доводять, що людину, яка не привчила (2) себе  працювати напружено, (3) долаючи звичку (4) зайвий раз відпочити, чекає обмеженість мислення, відмова від усього творчого.

1            А іменник         

2            Б прикметник 

3            В займенник    

4            Г дієприкметник           

Д дієприслівник 

варіанти відповідей

1А 2В 3Д 4Б

1В 2А 3Д 4Б

1А 2Д 3В 4Б

1А 2В 3Б 4Д

1А 2В 3Д 4Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест