Стильова норма

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
24 запитання
Запитання 1

Тире між підметом і присудком треба поставити в реченні (розділові знаки пропущено)


варіанти відповідей

Наш народ безсмертний наш народ великий.


Деревина міцна на своєму ґрунті.


Пісня і праця великі дві сили.


А навкруги вся ніч переповнена розміреним шумом хлібів.

Запитання 2

Дієприслівниковий зворот НЕ ТРЕБА відокремлювати в реченні (розділові знаки пропущено)


варіанти відповідей

Не взявши книжки в руки не опануєш науки.


Від сторожа Михайла ми тікали не чуючи ніг.


Не поклонившись до землі гриба не знайдеш.


Озирнувшись ми почали пересуватися до лісового озера.

Запитання 3

НЕ ТРЕБА ставити кому між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)


варіанти відповідей

Реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть колосом шумлять.


Я іду до гаю і в блакить безкраю серце моє лине й птицею співає.


Бліді на небі гасли зорі і вітер плутався в мережах верховіть.


І от у синій глибині небес затріпотіли зорі й виплив місяць.

Запитання 4

Двокрапку треба поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено)


варіанти відповідей

Місяць на небі зіроньки сяють тихо по морю човен пливе.


Засип правду хоч золотом вона все одно випливе доверху.


Афоризм має перевагу над романом його завжди дочитують.


Навкруги тиша скрізь ясно з поля вітерець віє з гаїв холодом дише.

Запитання 5

Тире перед сполучником і треба поставити в реченні (розділові знаки пропущено)


варіанти відповідей

Десь кричав перепел і туман стелився від річки.


Голова є в кожного і думати вміє кожен.


Бився з ворогами і кулі минали його.


Ще один крок і щастя в наших руках.

Запитання 6

 Між частинами безсполучникового складного реченнях треба поставити двокрапку в рядку (розділові знаки вилучено)варіанти відповідей

 Наука вчить багато а життя ще більше.


 Ще сонячні промені сплять а досвітні огні вже горять.


Лаврін не поганяв волів він забув і про воли і про мішки й тільки дивився на Мелашку.


 Якщо раніше встанеш то більше зробиш.


Запитання 7

Укажіть речення, у якому наявне порушення лексичної сполучуваності слів.

варіанти відповідей

Марійка одержала вищу освіту у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (З газети). 

Духовний Чорнобиль – це страхітливий полігон, який не має аналогів у світовій історії (Р.Лубківський).

Мовна культура – це надійна опора у вираженні думки та розвиненості людських почуттів... (В.Русанівський).

Художньо-белетристичний стиль широко використовує можливості омонімії (О.Пономарів).

Запитання 8

Визначте рядок, у якому всі словосполучення потребують стилістичного редагування:

варіанти відповідей

зазначений в оголошенні, досягли успіхів рідного слова;

спланувати відпустку, підсумувати вивчене, мого зошита;

любий із присутніх, свою автобіографію, приймати участь;

страшні слова, широта кругозору, посієш вчасно.

Запитання 9

Синтаксичної норми НЕ дотримано в реченні

варіанти відповідей

Оксано Іванівно, вас запрошує директор.

Я так скучив за вами, тітонько Олено!

Миколо і Наталю, починайте працювати.

Завжди раді вас бачити, Семен Андрійович.

Запитання 10

Ускладненими є всі речення, окрім (розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Ви переливаєте з пустого в порожнє ось уже чималий час.

Здоров’я краса веселість все цвіло в тім домі.

Сад нахиливши срібні віти пташині пісні пригадав.

Україно ти купаєшся в крові.

Запитання 11

Зв’язок між підметом і присудком порушено в реченні

варіанти відповідей

Тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську веде. 

А три шляхи широкії терном заростають.

Роза, зірка, квадратний хрест знаменує на писанках чотири сторони світу.

Як мало кожен з нас життю оддати встиг! 

Запитання 12

Синтаксичне керування порушено в словосполученні

варіанти відповідей

робити згідно наказу

сповнений надії

ігнорувати зауваження

набути навичок

Запитання 13

Стилістика - це...

варіанти відповідей

розділ науки про мову, що вивчає виражальні засоби мови, такі якості мовлення, як точність, логічність, образність, доречність; це наука про функціювання та використання мови.

розділ граматики, що вивчає будову й граматичне значення словосполучень і речень.

розділ граматики, що вивчає внутрішню граматичну будову слова й граматичні класи слів.

словниковий склад мови, сукупність усіх слів, що вживаються у мові.

Запитання 14

Позначте рядок, у якому фразеологічні звороти є синонімічними

варіанти відповідей

як з хреста знятий - тільки душа в тілі

вітер у кишенях свистить - хоч греблю гати

битий жак - молоко на губах не обсохло

топтати ряст - заснути навіки

Запитання 15

Редагування потребує словосполучення

варіанти відповідей

запросити Петра Миколайовича

пишатися Петром Миколайовичем

подарувати Петру Миколайовичу

надіслати Петрові Миколайовичу

Запитання 16

Позначте рядок, у якому правильно розкрито значення фразеологізму гордіїв вузол

варіанти відповідей

Сплутана волосінь рибальського спінінга.

Спеціальний спосіб зав'язування вірьовки.

Дуже складна, заплутана справа.

Один з прийомів вільної боротьби.

Запитання 17

Стилістичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Надворі дихалося легко й вільно.

Зробивши покупки, збережіть чек.

Під ногами джвякотить мокрий сніг, поміж бур'янами вода дзюрчить, до яру пробирається.

У магазині покупцеві забули вручити решту.

Запитання 18

Стилістичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

невидима гайвороняча зграя.

На листі зелених насаджень діамантами сяяла роса, виблискуючи на сонці.

Браму зеленого літа замикає багряна осінь.

Усе частіше ласкаве та лагідне сонце закривають холодні сиві хмари.

Запитання 19

Речення зі стилістичною помилкою міститься в рядку

варіанти відповідей

Фермер зумів здійснити мрію будь-якого винахідника — комерціалізувати ідею без допомоги інвестиційних компаній.

Ходімо в райдугу, кохана, якщо зуміємо пройти.

Ти — в осені захована весна.

Основна кількість атмосферних опадів випадає з хмар.

Запитання 20

Обидва слова, подані в дужках, можливі за змістом у реченні:

варіанти відповідей

"Повість минулих літ" - це (пам'ятка, пам'ятник) давньоруської літератури

У кінці книги є алфавітний (покажчик, показник)

У західних державах багато (мігрантів, емігрантів) з країн третього світу.

Директор школи оголосив прізвища всіх (дипломантів, дипломатів) конкурсу

Запитання 21

Граматичні помилки допущено у всіх словосполученнях рядка 

   

варіанти відповідей

зелене Тбілісі, злий собака, нуль цілих і три десятих

давній друг, широка авеню, гострий біль

вчена ступінь, синє Дніпро, важкий путь

рожева гуаш, барабанний дріб, прозорий тюль

Запитання 22

Яким членом речення виступає фразеологізм у реченні Ця подія відбулася за царя Гороха.

варіанти відповідей

підмет

присудок

додаток

означення

обставина

Запитання 23

Функцією якого стилю мовлення є інформування й контактування мовців?

варіанти відповідей

Науковий

Розмовний

Художній

Публіцистичний

Офіційно-діловий

Запитання 24

Лексичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

вступити до гімназії

дипломатичні відносини

розкрийте підручник

сказати зайве

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест