Ступінь окиснення елементів.

Додано: 10 грудня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 141 раз
9 запитань
Запитання 1

Максимальний ступінь окиснення елемента,як правило,визначається

варіанти відповідей

А числом протонів

Б номером періоду,в якому розміщується елемент

В номером групи,в якій знаходиться елемент в періодичній системі

Г кількістю електронів,які містить атом елемента

Запитання 2

Укажіть,який максимальний ступінь окиснення може мати атом Брому

варіанти відповідей

А 0

Б +8

В +4

Г +7

Запитання 3

Мінімальний ступінь окиснення неметалічного елемента визначаеться

варіанти відповідей

А номером групи,у якій розміщено елемент в періодичній системі

Б максимальним числом прийнятих електронів до завершення зовнішнього енергетичного рівня=номер групи мінус 8

В Числом протонів елемента

Г номером періоду ,у якому розміщений елемент

Запитання 4

Укажіть найнижчий ступінь окиснення,який може виявляти в сполуках атом Сульфуру

варіанти відповідей

А -4

Б -2

В +4

Г +6

Запитання 5

Укажіть елемент,який виявляє найнижчий ступінь окиснення 0

варіанти відповідей

А С

Б СІ

В Н

Г АІ

Запитання 6

Укажіть речовину,в якій ступінь окиснення Оксигену дорівнює -1

варіанти відповідей

А OF₂

Б Н₂О₂

В Н₂О

Г МnO₂

Запитання 7

Укажіть, які ступені окиснення виявляє Нітроген в сполуці NH₄NO₃

варіанти відповідей

А +2 ,-3

Б -3 , +5

В +5 , +2

Г-3 , +3

Запитання 8

Укажіть проміжні (між найнижчим і найвищим) ступені окиснення Сульфуру

варіанти відповідей

А -2,+6

Б 0,+4

В 0,-2

Г -2,+4

Запитання 9

Укажіть рядок ,у якому ступінь окиснення Нітрогену у сполуках зменшується

варіанти відповідей

A N₂O ,N₂ , N₂H₄ , NH₃

Б NH₃ , N₂H₄ , N₂ , N₂O

B NH₃ , N₂ , N₂H₄ , N₂O

Г N₂H₄ , N₂O , NH₃ , N₂

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест