16 липня о 18:00Вебінар: Один день із життя НУШ: створюємо цікавий урок-конспект

Сучасні критерії виду.

Додано: 21 вересня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Копія з тесту: Сучасні критерії виду.
14 запитань
Запитання 1

Автор визначення виду, як сукупності схожих зовні особин:

варіанти відповідей

Сократ;

Епікур;

Арістотель;

Платон.

Запитання 2

Суть сучасної біологічної концепції виду:

варіанти відповідей

сукупність схожих зовні особин;

умовна категорія, яку вигадала людина для зручності;

спільність організмів, що характеризуються генетичною єдністю;

спільність організмів, що характеризуються генетичною єдністю і спільним походженням.;

Запитання 3

Відповідно до сучасного визначення вид - це:

варіанти відповідей

група особин із спільними морфофізіологічними, біохімічними та поведінковими ознаками, здатна до вільного схрещування,яка дає плодючих нащадків у ряду поколінь;

група особин ,поширена в межах певного ареалу, схожим чином змінюється під впливом факторів довкілля;

основна одиниця біологічної систематики живих організмів, група особин із спільними морфофізіологічними, біохімічними та поведінковими ознаками, здатна до вільного схрещування,яка дає плодючих нащадків у ряду поколінь,поширена в межах певного ареалу, схожим чином змінюється під впливом факторів довкілля;

основна одиниця біологічної систематики живих організмів,

Запитання 4

В сучасній біології є такі критерії виду:

варіанти відповідей

морфологічний, фізіологічний,біохімічний, цитогенетичний,молекулярно-біологічний,географічний;

морфологічний, фізіологічний,біохімічний, цитогенетичний,молекулярно-біологічний,географічний, екологічний;

фізіологічний,біохімічний, цитогенетичний,молекулярно-біологічний,географічний, екологічний;

морфологічний, фізіологічний,біохімічний, цитогенетичний,молекулярно-біологічний, екологічний;

Запитання 5

Подібність зовнішньої та внутрішньої будови організмів - це критерій;

варіанти відповідей

морфологічний,

фізіологічний,

біохімічний,

цитогенетичний,

молекулярно-біологічний,

географічний,

екологічний;

Запитання 6

Види -двійники, сттевий деморфізм, мімікрія, альбінізм -це вийняток з критерію:

варіанти відповідей

морфологічного,

 екологічного;

 біохімічного,

 цитогенетичного,

Запитання 7

Подібність усіх процесів життєдіяльності та можливість отримання плодючих нащадків - це критерій:

варіанти відповідей

морфологічний,

 фізіологічний,

 молекулярно-біологічний,

 географічний,

Запитання 8

Подібність за хімічним складом живих організмів - це критерій:

варіанти відповідей

 цитогенетичний,

 молекулярно-біологічний,

 біохімічний,

фізіологічний,

Запитання 9

Близькі за біохімічним складом види - це вийняток з критерію:

варіанти відповідей

морфологічного,

 екологічного;;

 біохімічного,

цитогенетичного,

Запитання 10

Характерний для кожного виду набір хромосом, їх число, розміри та форма - це критерій:

варіанти відповідей

морфологічний,

цитогенетичний,

молекулярно-біологічний,;

 екологічний;

Запитання 11

Подібність будови та кількості хромосом різних видів - це вийняток з критерію:

варіанти відповідей

цитогенетичного

морфологічного,

 молекулярно-біологічного,

 географічного,


Запитання 12

Організми, що мешкають у межах певного ареалу- це ознака критерію:

варіанти відповідей

 географічного,

екологічного;

морфологічного,

 молекулярно-біологічного,


Запитання 13

Подібність за способом живлення, місцем мешкання, низкою чинників довкілля , які є необхідними для існування - це критерій:

варіанти відповідей

морфологічний,

 екологічний;

 географічний,

фізіологічний,

Запитання 14

Всі критерії виду:

варіанти відповідей

тісно пов'язані між собою;

віддалені один від одного;

єдине ціле;

не пов'язані між собою.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест