Вступ. Ознаки життя. Рівні організації живого.

Додано: 21 вересня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
11 запитань
Запитання 1

Теретичні досягнення біології застосовують у медицині для розроблення методів раньої діагностики, лікування та профілактики багатьох спадкових хвороб людини. Це стало можливим унаслідок сучасних досліджень у галузі:

варіанти відповідей

екології та біохімії

анатомії та біоніки

екології та кібернетики

молекулярної біології та генетики

Запитання 2

Цей метод біологічних досліджень широко застосовували вчені давнини під час збирання фактичного матеріалу. Практично до 18 ст. біологи використовували його для систематизації рослин і тварин. У сучасних умовах за його допомогою досліджують макро- і мікроструктури, відкривають нові види організмів. Укажіть цей метод.

варіанти відповідей

моніторинг

моделювання

експериментальний

порівняльно-описовий

Запитання 3

Вчені з`ясували, що голуби дослідної групи втрачають орієнтацію, якщо до них прикріплюють маленькі магніти, в той час, як птахи контрольної групи з не намагніченими шматочками металу її не втрачали. Який метод біологічних досліджень було застосовано?

варіанти відповідей

моделювання

моніторинг

експеримент

спостереження

Запитання 4

Вчені використовують ртутну краплину в розчині кислоти, яка здійснює ритмічні рухи, для дослідження клітинного руху амеби. Який метод біологічних досліджень застосовано?

варіанти відповідей

моделювання

моніторинг

експеримент

спостереження

Запитання 5

Завдяки якому методу біологічних досліджень були побудовані графічні залежності, зображені на схемі?

варіанти відповідей

моделювання

моніторинг

спостереження

есперимент

Запитання 6

Який рівень організації живого зображений на малюнку?

варіанти відповідей

організмовий

популяційно-видовий

екосистемний

клітинний

Запитання 7

Проаналізуйте рисунок. Укажіть всі правильні твердження стосовно рівнів організації зображених об`єктів:

І. об`єкти 1 та 2 знаходяться на одному рівні організації живої природи;

ІІ. об`єкт 3 займає нижчий рівень організації порівняно з об`єктами 1 та 2;

ІІІ. об`єкти 4 і 5 можна водночас розглядати на двох різних рівнях організації живого.

варіанти відповідей

правильні І та ІІІ

правильні І та ІІ

правильні ІІ та ІІІ

правильні І, ІІ та ІІІ

Запитання 8

На рисунку зображено чотири біологічних об`єкти. Які об`єкти знаходяться на одному рівні організації живої природи?

варіанти відповідей

перший та другий

перший та третій

другий та третій

третій та четвертий

Запитання 9

На рисунку зображено три біологічних об`єкти, позначені цифрами. Проаналізуйте твердження щодо їхніх фрівнів організації та назвіть вірні.

І. об`єкти 1 та 2 перебувають на різних рівнях організації

ІІ. об`єкт 2 порвняно з об`єктом 3 перебуває на вищому рівні організації.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

немає правильних

Запитання 10

Назвіт правильну послідовність біосистем, які відображають ієрархію рівнів організації.

варіанти відповідей

епітелій - вилочкова залоза - ендокринна система

травна система - печінка - основна тканина

головний мозок - нейрон - нервова система

кров - еритроцити - кровоносна система

Запитання 11

Рак самітник захищений жалкими клітинами актинії, а актинія використовує рака як засіб переміщення для кращого забезпечення їжею. Який це рівень організації?

варіанти відповідей

організмовий

популяційно-видовий

екосистемний

біосферний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест