Сукупний попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага.

Додано: 24 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Сума всіх витрат макроекономічних суб'єктів на придбання кінцевих товарів і послуг, створених у національній економіці це...

варіанти відповідей

споживчі витрати

сукупний попит

сукупна пропозиція

індивідуальний попит

Запитання 2

Реальний обсяг виробництва, який фірми бажають і можуть запропонувати на ринку в певний період часу за кожного можливого рівня цін це...

варіанти відповідей

сукупний попит

пропозиція грошей

обсяг виробництва

сукупна пропозиція

Запитання 3

Які з перелічених доходів домогосподарств НЕ є соціальними трансфертами?

варіанти відповідей

стипендіясоціальна допомога по безробіттювиплати особам з інвалідністюзаробітна плата

пенсія

Запитання 4

До складу державних закупівель НЕ включаються...

варіанти відповідей

витрати з державного бюджету на товари і послуги


субсидії підприємцямсубвенції підприємцям

 

трансферти населенню

Запитання 5

До нецінових чинників сукупної пропозиції відносять:

варіанти відповідей

зміни правових норм, а саме зміну податків і субсидій

зміни цін на ресурси

зміни в доходах споживачів

зміни в продуктивності

зміни чистого експорту

Запитання 6

 Укажіть, який графік ілюструє зміни макроекономічної рівноваги, що спри­чинена збільшенням державних витрат на утримання Збройних сил країни:

варіанти відповідей
Запитання 7

 Укажіть, який графік ілюструє зміни макроекономічної рівноваги, що спричинена зростанням суспільної продуктивності праці:

варіанти відповідей
Запитання 8

Доходи домогосподарств зросли на 1/5, виторг фірм спочатку підвищився на 9 %, а потім ще на 10 %, податки на прибуток підприємців та податки на доходи домогосподарств збільшилися на 8 %.

Визначте, як в умовах рівноваги між сукупними доходами й сукупними витратами змінилися витрати держави, якщо витрати домогосподарств збільшилися на 10% , а витрати фірм — на 1/4. 

варіанти відповідей

зменшились на 13%

збільшились на 13%

збільшились на 11%

немає правильної відповіді

зменшились на 11%

Запитання 9

Визначте зміни реальних доходів населення, якщо після зростання цін на товари та послуги на 25 %, номінальні доходи зросли на 1/5.

варіанти відповідей

зросли на 4%

зменшились на 4%

зменшились на 9,6%

зросли на 9,6%

Запитання 10

Визначте рівноважний обсяг національного виробництва, якщо відомо: функція споживання C = 110 + 0,4Y, де Y — реальний обсяг виробництва; функція інвестування I = 60 + 0,2Y; державні видатки — 96 млрд грош. од.; експорт — 50 млрд грош. од.; імпорт — 60 млрд грош. од.

варіанти відповідей

540 млрд грош. од.

640 млрд грош. од.

160 млрд грош. од.

немає правильної відповіді

Запитання 11

Виберіть види доходів, які можуть отримувати домогосподарства, як власники виробничих ресурсів

варіанти відповідей

податки

рента

заробітна плата

прибуток

трансферти

Запитання 12

Укажіть відрізок сукупної пропозиції, який характеризує стан економіки в фазі економічної кризи:

варіанти відповідей

А) вертикальний відрізок (класичний);

Б) проміжний відрізок (висхідний);

В) горизонтальний відрізок (кейнсіанський);

Г) правильні відповіді наведено в пунктах А) і Б).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест