Суспільно-політичне життя західноукраїнських земель у 80 - 90-х рр. ХІХ ст.

Додано: 17 березня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 18 разів
12 запитань
Запитання 1

Кого називають буковинським будителем, засновником нової української літератури на Буковині, адже він першим у краї почав писати твори живою народною мовою?

варіанти відповідей

Ю. Романчука

О. Барвінського

А. Добрянського

Ю. Федьковича

Запитання 2

Одним з каналів поширення проросійських ідей на Буковині були осередки:

варіанти відповідей

Греко-католиків

Православ’я

Римо-католиків

Протестантів

Запитання 3

Період українсько-польського порозуміння в 1890 -1894 у Галичині дістав назву:

варіанти відповідей

"Нова ера"

"Вічний мир"

"Національне відродження"

"За нашу і вашу свободу"

Запитання 4

"Нова ера" в Галичині у 1890 -1894 роках передбачала:

варіанти відповідей

Ліквідація всіх українських громадянських організацій

Зміна в містах польської адміністрації на українську

Пошук компромісу між поляками та українським громадами

Утворення окремого Галицького сейму у Львові

Запитання 5

Український П'ємонт - це:

варіанти відповідей

Волинь

Галичина

Слобожанщина

Буковина

Запитання 6

Товариство "Ціон" у Львові було виразником національного руху:

  

варіанти відповідей

Поляків

Євреїв

Німців

Мадярів

Запитання 7

«Нова ера» — це:

варіанти відповідей

Угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини XIX ст., суть якої полягала у визнанні громадівцями Галичини «українським П'ємонтом» у відповідь на визнання народовцями існування єдиного українського народу

Компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини початку XIX ст., що передбачав придушення поляками антиурядової пропаганди українців в обмін на створення Галицького сейму, де провідні позиції мали обіймати поляки

Політика австрійського уряду початку XX ст. у Галичині, спрямована на надання українському селянству певних громадянських прав, залучення його представників до парламентської діяльності

україно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст. у Галичині, яке полягало в культурно-освітніх і господарських поступках австрійських і польських правлячих кіл в обмін на лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів

Запитання 8

Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали:

варіанти відповідей

Народовці

Хлопомани

Радикали

Москвофіли

Запитання 9

«Нова ера» – спроба українсько-польського порозуміння 1890 р. в Галичині – пов’язана з діяльністю:

варіанти відповідей

Соціал-демократів

Радикалів

Народовців

Москвофілів

Запитання 10

Укажіть одну з основних вимог українських депутатів в австрійському парламенті в другій половині ХІХ ст.:

варіанти відповідей

Скасування кріпосного права

Заборона полякам обіймати державні посади

Поділ Галичини на польську та українську частини

Зрівняння в правах греко-католицької та римо-католицької церков

Запитання 11

У якому університеті вперше наприкінці XIX ст. відкрито кафедру української історії (кафедру історії Східної Європи), яку очолив М. Грушевський?

варіанти відповідей

Київському

Новоросійському

Львівському

Харківському

Запитання 12

Який регіон України так характеризує М. Грушевський?

«В останнє десятиріччя ХІХ ст., незважаючи на власні досить важкі умови національного і економічного існування, стає центром українського руху і щодо українських земель Росії відіграє роль культурного арсеналу, де створювалися і вдосконалювалися засоби національного культурного та політико-громадського відродження українського народу».

варіанти відповідей

Північну Буковину

Східну Галичину

Правобережну Україну

Лівобережну Україну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест