Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

Додано: 17 березня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 125 разів
14 запитань
Запитання 1

У роки революції 1905—1907 рр. в Російській імперії відбулася:

варіанти відповідей

легалізація діяльності українських політичних партій

перша спроба відкрити недільні українські школи

об’єднання «Просвіт» у Товариство українських поступовців

реорганізація Української православної церкви

Запитання 2

Поява українських парламентських громад у Державній Думі Росії була зумовлена:

варіанти відповідей

революційними подіями 1905—1907 рр.

виданням циркуляру про заборону реєстрації товариств «інородців»

формуванням самостійницької течії в українському русі

проведенням Столипінської аграрної реформи

Запитання 3

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку XX ст. сприяла:

варіанти відповідей

завершенню промислового перевороту

створенню монополістичних об’єднань

націоналізації великих підприємств

подоланню залежності від іноземного капіталу

Запитання 4

Яка головна причина міграційних процесів українців Наддніпрянської України до східних регіонів Російської імперії?

варіанти відповідей

аграрне перенаселення

політичні утиски

національно-релігійний гніт

низький рівень промислового розвитку

Запитання 5

Якими були причини аграрного перенаселення Наддніпрянської України на початку XX ст.?

варіанти відповідей

демографічний вибух і збереження великого землеволодіння

соціальне розшарування та зростання кількості робітників

скасування панщини та міграція селян із західноукраїнських земель

поразка першої російської революції та проведення Столипінських реформ

Запитання 6

У XIX — на початку XX ст. розвиток машинної індустрії долає такі стадії розвитку: промисловий переворот, індустріалізація, монополізація. Реформи 60—70-х рр. XIX ст. сприяли:

варіанти відповідей

початку промислового перевороту

завершенню промислового перевороту і початку індустріалізації

завершенню монополізації

завершенню індустріалізації та початку монополізації

Запитання 7

Характерна ознака розвитку сільського господарства Наддніпрянської України на початку XX ст. — це:

варіанти відповідей

високий рівень товарності селянських господарств

домінування фермерських господарств

відсутність поміщицьких господарств

хронічне селянське малоземелля

Запитання 8

Українські парламентські громади в І та II Державних Думах Російської імперії обстоювали:

варіанти відповідей

гасло ліквідації «межі осілості» в українських губерніях

вимогу створення української автокефальної церкви

право України на початкову школу і судочинство українською мовою

ідею скасування Емського указу

Запитання 9

Правонаступницею якої партії в 1905 р. стала Українська соціал-демократична робітнича партія?

варіанти відповідей

Революційної української партії (РУП)

Русько-української радикальної партії (РУРП)

Української народно-демократичної партії (УНДП)

Української народної партії (УНП)

Запитання 10

У якому місті на українських землях у роки революції 1905—1907 рр. виникла перша рада робітничих депутатів?

варіанти відповідей

Києві

Катеринославі

Юзівці

Одесі

Запитання 11

У яких скликаннях російської Державної Думи були створені українські думські громади?

варіанти відповідей

І та II

II та III

І та IV

III та IV

Запитання 12

Хто був керівником Української думської громади у І Державній Думі Росії?

варіанти відповідей

М. Міхновський

М. Грушевський

І. Шраг

В. Шемет

Запитання 13

Які події відбувалися на території України в роки революції 1905—1907 рр.?

варіанти відповідей

убивство в Києві прем’єр-міністра Росії П. Столипіна

повстання у Києві саперного полку під керівництвом підпоручика Б. Жаданівського

повстання на броненосці «Князь Потьомкін-Таврійський»

утворення Української революційної партії

повстання селян у Великих Сорочинцях

створення Товариства українських поступовців (ТУП)

Запитання 14

Якими були позитивні наслідки революції 1905—1907 рр. для українства Наддніпрянської України?

варіанти відповідей

скасування панщини

запровадження української мови в школах і судочинстві

створення українського університету

поява україномовної преси

надання окремого представництва українцям у Державній Думі Росії

поява різноманітних українських організацій; було здобуто перший досвід парламентської діяльності

скасування для селян викупних платежів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест