Світлові кванти. Шкала електромагнітних хвиль

Додано: 17 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 125 разів
13 запитань
Запитання 1

Хвильові властивості світла проявляються при ...

варіанти відповідей

фотоефекті  

проходженні світла через дифракційну гратку

поглинанні світла атомом

випромінюванні світла атомом

Запитання 2

Хвилі однакового діапазону мають...

варіанти відповідей

однаковий спосіб випромінювання 

схожі властивості

різну швидкість

однаковий спосіб випромінювання та схожі властивості

Запитання 3

Корпускулярні властивості світла проявляються при ...

варіанти відповідей

 інтерференції світлових пучків 

фотоефекті

дифракції світла

 розкладанні білого світла в спектр

Запитання 4

Електромагнітні хвилі оптичного діапазону поділяються на випромінювання ...

варіанти відповідей

інфрачервоне, видиме, ультрафіолетове  

радіохвилі, Ƴ- випромінювання, рентгенівське випромінювання

Ƴ- випромінювання, рентгенівське випромінювання

інфрачервоне, ультрафіолетове, Ƴ- випромінювання,

Запитання 5

Кількість електронів, вибитих з поверхні металу ...

варіанти відповідей

прямо пропорційна до інтенсивності випромінювання

не залежить від інтенсивності випромінювання

 обернено пропорційна до інтенсивності випромінювання

залежить лише від частоти випромінювання

Запитання 6

Як називаються хвилі із довжиною меншою за 10 км і більшою ніж 0,1 мм?

варіанти відповідей

електромагнітні 

інфрачервоні

  рентгенівські

радіохвилі

Запитання 7

Фотоефект може припинитися, якщо ...

варіанти відповідей

збільшити у 2 рази відстань між поверхнею металу і джерелом світла 

зменшити у 2 рази світловий потік

зменшити у 2 рази частоту падаючого світла

збільшити у 2 рази частоту падаючого світла

Запитання 8

Яке найвідоміше природне джерело на Землі інфрачервоного випромінювання?

варіанти відповідей

піч

Сонце

вогонь

Місяць

Запитання 9

На поверхню металу падають фотони з енергією 4 еВ. Яка максимальна кінетична енергія вибитих з поверхні електронів, якщо робота виходу електронів з металу 1,5 еВ.

варіанти відповідей

5,5 еВ  

 2,5 еВ

1,5 еВ

4 еВ

Запитання 10

Яке випромінювання використовують для сушіння лакофарбових поверхонь, деревини, зерна...?

варіанти відповідей

ультрафіолетове  

рентгенівське

 інфрачервоне

радіохвилі

Запитання 11

Червона межа фотоефекту для срібла дорівнює 0,29 мкм. Визначте роботу виходу.

варіанти відповідей

6,9⋅10-19 Дж 

3⋅10-19 Дж

4⋅10-19 Дж

 9,6⋅10-19 Дж

Запитання 12

Яке випромінювання сприяє виробленню вітаміну Д ?

варіанти відповідей

рентгенівське

 інфрачервоне

 ультрафіолетове

 Ɣ- випромінювання

Запитання 13

Розташуйте електромагнітні хвилі в порядку збільшення їхньої довжини:

1) видиме світло,

2) радіохвилі,

3) ультрафіолетове випромінювання,

4) рентгенівське випромінювання

варіанти відповідей

4,3,1,2 

4,2,1,3

1,3,2,4

4,3,2,1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест