28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Текст як одиниця мовлення

Додано: 10 травня 2020
Предмет: Українська мова, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Текст-це

варіанти відповідей

висловлювання,що складається з кількох речень

кілька мікротем

група слів,словосполучень,речень

група речень,об'єднаних темою та головною думкою

Запитання 2

Тема тексту-це

варіанти відповідей

те,чого текст навчає,що схвалює або засуджує

про що в ньому розповідається

"відоме й "нове"

оцінка предмета чи явища

Запитання 3

Ідея тексту-це

варіанти відповідей

те,чого текст навчає,що схвалює або засуджує

його зміст

висновок,що робить автор

головна мікротема

Запитання 4

Заголовок тексту повинен відображати

варіанти відповідей

тип мовлення

"відоме"та "нове"

стиль мовлення

тему та головну думку твору

Запитання 5

Що таке абзац?

варіанти відповідей

Це заключна частина додана до завершеного художнього твору й не пов'язана з ним нерозривним розвитком дії.

.Це подія чи система подій,у яких розкриваються характери.

Це спосіб закінчення виступу,коли кожна наступна фраза емоційно посилює попередню.

Це частина тексту,об'єднана однією мікротемою.

Запитання 6

Що таке мікротема?

варіанти відповідей

Це частина загальної теми.

Це зміст тексту,те,про що (або про кого)в ньому йдеться.

Це завершення тексту,своєрідний підсумок усього висловленого.

Запитання 7

Види міжфразового зв'язку в тексті:

варіанти відповідей

послідовний,зворотній

послідовний,паралельний

послідовний,ланцюговий

паралельний,перпендикулярний

Запитання 8

Правильно названо засоби міжфразового зв'язку в тексті в кожному рядку,окрім

варіанти відповідей

синоніми

займенники

омоніми

лексичні повтори

Запитання 9

Аналогом паралельного зв'язку між реченнями є:

варіанти відповідей

зв'язок підрядності

зв'язок сурядності

безсполучниковий зв'язок

Запитання 10

За послідовного зв'язку речення можуть поєднуватися між собою

варіанти відповідей

сполучниками та омонімами

дієсловами та паронімами

однокореневими словами та прислівниками

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест