22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Тема 1 Організація праці менеджера

Додано: 21 лютого
Предмет: Економіка
10 запитань
Запитання 1

Система заходів, спрямованих на повне, інтенсивне і якісне використання робочого часу й досягнення максимально корисного ефекту трудової діяльності - це


варіанти відповідей

Організація діяльності

Організація праці 

Організація життєдяльності

Організація відпочинку

Запитання 2

Відокремлення діяльності окремих працівників та їх груп у процесі праці, яке відбувається з метою скорочення виробничого циклу, за умови одночасного виконання різних робіт, а також для підвищення продуктивності праці це

варіанти відповідей

розподіл праці

кооперація праці

організація праці

організація відпочинку

Запитання 3

Організована виробнича взаємодія між окремими працівниками, колективами бригад, дільниць, цехів, служб у процесі праці для досягнення певного виробничого ефекту це


варіанти відповідей

організація праці

кооперація праці

розподіл праці

суспільна праця

Запитання 4

Функції суспільної праці:


варіанти відповідей

праця як необхідність життя людини

праця як засіб життя, як спосіб і міра задоволення потреб людини;

праця як основа існування суспільства, джерело багатства, фактор суспільного процесу;

праця як чинник розвитку самої людини, як сфера формування особистості

Запитання 5

Форми суспільної праці

варіанти відповідей

складна праця

проста праця

приватна праця

абстрактна праця

конкретна праця

Запитання 6

Індукція має три форми

варіанти відповідей

узагальнююче-описова форма

метод екстраполяції

Статистичний метод

Абстрактно-аналітичний метод. 

Запитання 7

Життєдіяльність людини поділяється на ...


варіанти відповідей

трудову


споживчу

соціоприродну

відтворювальну

екістичну

Запитання 8

Рух думки від одиничного до загального, від знання меншою мірою спільності до узагальненого знання.


варіанти відповідей

дедукція

аналіз

індукція

синтез

Запитання 9

Основоположником текталогии - загальної організаційної науки був ...

варіанти відповідей

Кейнс Дж.

Кузнець С.

Богданов А.А.

Василик О.Д.

Запитання 10

Впорядкований стан елементів цілого і процес по їх упорядкуванню в доцільну єдність це ....


варіанти відповідей

розгалуження

організація

дифенціація

реорганізація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест