22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Тема 3 Управліня витратами та цінами

Додано: 16 лютого
Предмет: Економіка
8 запитань
Запитання 1

Діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, спрямована на досягнення трьох основних цілей: послідовного проведення цінової лібералізації, державного регулювання цін (тарифів) на окремі види товарів (послуг) та здійснення контролю за їх додержанням - це


варіанти відповідей

грошова політика

кредитна політика

цінова політика

податкова політика

Запитання 2

До прямих методів регулювання цін належать:


варіанти відповідей

пільгове оподаткування та кредитування

застосування граничних цін або граничних коефіцієнтів їх підвищення;


заморожування (блокування) цін на певний період;


диференціація ставок ввізного мита.


Запитання 3

До основних непрямих методів регулювання цін належать:


варіанти відповідей

застосування граничних нормативів рентабельності;

зміна рівнів та диференціація ставок товарних податків;

застосування граничних цін або граничних коефіцієнтів їх підвищення

декларування зміни цін

Запитання 4

Державна цінова політика є складовою частиною державної економічної та соціальної політики і спрямована на забезпечення:


варіанти відповідей

зменшення податків

розширення сфери застосування вільних цін

збалансованості ринку товарів та підвищення їх якості

соціальних гарантій населенню в разі зростання цін


Запитання 5

Органами державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення (далі - уповноважені органи) є:


варіанти відповідей

Верховна Рада України

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами

Президент

інші органи, визначені законом

Запитання 6

Порядок стягнення сум адміністративно-господарських санкцій, визначається


варіанти відповідей

Конституцією України

Антимонопольним комітетом

Господарським кодексом України


Наказами

Запитання 7

Державний орган зі спеціальним статусом, що має забезпечувати державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель це


варіанти відповідей

Верховна Рада України

Антимонопольний комітет України 

Кабінет міністрів України

Державно комісія з цінних паперів та фондового ринку

Запитання 8

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до: Конституції України та Законів України:


варіанти відповідей

«Про Антимонопольний комітет України»

«Про державну допомогу суб'єктам господарювання».

«Про захист від недобросовісної конкуренції»,

«Про захист економічної конкуренції»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест