Методи внутріфірмового планування створення й освоєння випуску нової продукції

Додано: 15 березня
Предмет: Економіка
11 запитань
Запитання 1

Науково-технічне прогнозування здійснюється на таких рівнях

варіанти відповідей

на загальнодержавному

на рівні окремих галузей

на рівні окремих підприємств

всі відповіді вірні

Запитання 2

Залежно від широти тематики та рівня розроблення розрізняють прогнози :

варіанти відповідей

 розвитку всіх галузей

оновлення окремих видів продукції

розвитку міжгалузевих науково-технічних проблем

всі відповіді вірні

Запитання 3

Для обгрунтування планів розвитку науки і техніки розробляються три типи прогнозів:

варіанти відповідей

короткострокові до 1 року

середньострокові до 15 років

довгострокові на 15 і більше

всі варіанти вірні

Запитання 4

Кожний прогноз має за мету

варіанти відповідей

отримання необхідної інформації;

оцінювання достовірності й інтеграцію отриманих результатів.

підбір та використання спеціальних прийомів оброблення інформації;

всі відповіді вірні

Запитання 5

Вивчення тенденції параметрів за факторами, що впливають на їх розвиток, за допомогою методів кореляційного та регресивного аналізу - це

варіанти відповідей

ексктраполяційний прогноз

динамічний прогноз

статистичний прогноз

експертний прогноз

Запитання 6

Для побудови прогнозних моделей застосовують:

варіанти відповідей

методи статистичного аналізу

дослідження виробничих функцій

динамічне програмування

всі відповіді вірні

Запитання 7

Процес, у якому беруть участь керівники, планові служби, аналітичні, дослідницькі і конструкторські підрозділи - це

варіанти відповідей

науково-технічне планування

продуктово-тематичне планування

конструкторських бюро

динамічне планування

Запитання 8

Об'ємно-календарне планування створення нової продукції базується на

варіанти відповідей

раціональному розподілі кадрів

забезпеченості робочих місць необхідним інструментом і засобами обчислювальної техніки

прогресивних формах організації праці

всі відповіді вірні

Запитання 9

Коли остаточно уточнюються обємно-календарні плани планові завдання окремих підрозділів?

варіанти відповідей

щоденно

щомісяця

поквартально

щорічно

Запитання 10

Об'ємно-календарного планування здійснюється шляхом побудови

варіанти відповідей

дерева цілей

графіка Ганта

сітьового графіка

всі відповіді вірні

Запитання 11

На якому етапі планування приймається рішення про перерозподіл чисельності працівників або обсягів робіт між підрозділами, перенесення робіт на інші планові періоди ?варіанти відповідей

2

5

4

3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест