Теорія будови органічних речовин

Додано: 8 вересня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 559 разів
10 запитань
Запитання 1

Яке твердження не входить до теорії О. М. Бутлерова?

варіанти відповідей

властивості речовин залежать від їхньої будови

усі речовини мають сталий якісний і кількісний склад

атоми сполучаються у молекули згідно їх валентності

атоми у молекулах зазнають взаємного впливу.

Запитання 2

Структурні формули показують:

варіанти відповідей

загальну кількість атомів в молекулі

кількість атомів Карбону в молекулі

послідовність сполучення атомів в молекулі

 розташування атомів в просторі.

Запитання 3

Укажіть, які зв’язки встановлює теорія хімічної будови:

варіанти відповідей

 між добуванням і застосуванням речовин

між складом і будовою речовин

між складом, будовою та властивостями речовин

між органічними та неорганічними речовинами

Запитання 4

Які формули відображають порядок сполучення атомів у молекулах органічних сполук? 

варіанти відповідей

електронні 

емпіричні

структурні

молекулярні 

Запитання 5

Укажіть валентність Карбону, Сульфуру та Нітрогену в органічній речовині, формула якої зображена на малюнку

варіанти відповідей

IV, IV, V

IV, IV, III

IV, VI, V

IV, VI, III

Запитання 6

Проаналізуйте твердження. Чи є з-поміж них правильні?

І. Структурна формула відображає послідовність сполучення атомів у молекулі

ІІ. На малюнку зображено дві різні речовини

варіанти відповідей

обидва правильні

правильне лише І


немає правильних

правильне лише ІІ

Запитання 7

Укажіть кількість атомів Гідрогену в органічній речовині, карбоновий скелет якої зображений на малюнку:

варіанти відповідей

14

20

15

21

Запитання 8

Яка кількість ізомерів пентану зображена такими структурними формулами:

варіанти відповідей

1

3

2

4

Запитання 9

 Позначте правильне твердження щодо ізомерів: 

варіанти відповідей

не можуть бути представниками одного класу сполук 

відрізняються за будовою 

мають різні відносні молекулярні маси 

мають тотожні властивості 

Запитання 10

Серед запропонованих речовин знайти ізомери сполуки

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест