Повторення початкових понять про органічні речовини.

Додано: 10 вересня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 474 рази
13 запитань
Запитання 1

Назви насичених одноатомних спиртів за систематичною номенклатурою мають суфікс:

варіанти відповідей

-ол

-аль

-діол

-ен

-ин

-ан

Запитання 2

Укажіть формулу етанолу:

варіанти відповідей

С2Н5ОН

С3Н7ОН

С3Н8О3

С2Н4(ОН)2

С2Н3ОН

Запитання 3

Вкажіть назву характеристичної(функціональної) групи в молекулах спиртів:

варіанти відповідей

гідроксильна група

карбонільна група

альдегідна

аміногрупа

карбоксильна

Запитання 4

Відомо,що 10 мл цього спирту викликає сліпоту, а 25-50 мл спирту можуть спричинити смерть? Вкажіть назву та молекулярну формулу цього спирту:

варіанти відповідей

С2Н5-ОН

етанол

СН3-ОН

метанол

С4Н9-ОН

бутанол

С3Н7-ОН

пропанол

Запитання 5

Які продукти утворюються внаслідок повного окиснення ( горіння) етанолу?

варіанти відповідей

СО2 та Н2О

СО та Н2О

С та Н2О

С та Н2

Запитання 6

Сполуки, що мають подібну будову молекул і подібні хімічні властивості, але різняться між собою на одну чи кілька груп -СН2 , називаються

варіанти відповідей

ізомерами

алотропними модифікаціями

гомологами

рудиментами

Запитання 7

CH4+2O2=CO2 +2H2O. Це реакція:

варіанти відповідей

термічний розклад метану

термічний розклад з розривом С-С звязку

повного окиснення алканів

Запитання 8

Для алканів не характерні реакції:

варіанти відповідей

Розкладу.

Заміщення.

Приєднання

Горіння.

Запитання 9

Алкіни — це вуглеводні які відповідають загальній формулі
варіанти відповідей

а) CnH2n і містять один подвійний зв'язок між атомами Карбону

б)  CnH2n+2 і містять одинарні зв'язки між атомами Карбону

в)  CnH2n-2 і містять один потрійний зв'язок між атомами Карбону

г)  CnH2n-2 і містять два подвійних зв'язка між атомами Карбону

Запитання 10

Представником алкінів є:

варіанти відповідей

C2H6

C3H4

C2H2

CH3Br

Запитання 11

Оберіть назву вуглеводня C2H6 .

варіанти відповідей

метан

етин

 етан

пропен

Запитання 12

Укажіть валентність атома Карбону в органічних сполуках:

варіанти відповідей

5

4

3

2

Запитання 13

Формула оцтової кислоти:

варіанти відповідей

СH3CH2COOH

CH3COOH

CH3COH

HCOOH

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест