Теорія будови органічних сполук.Явище ізомерії.

Додано: 18 вересня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 296 разів
10 запитань
Запитання 1

Позначте прізвище вченого,який розробив теорію хімічної будови органічних сполук:

варіанти відповідей

Д.І.Менделєєв

О.М.Бутлеров

М.В.Ломоносов

М.М.Бекетов

Запитання 2

Основне положення теорії будови органічних сполук стверджуе,що властивості органічних речовин визначаються:

варіанти відповідей

Лише якісним складом їх молекул

Лише кількісним складом їх молекул

Складом,хімічною,електронною і просторовою будовою їх молекул

Лише просторовою будовою їх молекул

Запитання 3

Під хімічною будовою розуміють:

варіанти відповідей

Якісний склад молекул

Порядок сполучення атомів у молекулі та характер зв"язків між ними

Кількісний склад молекул

Взаемний вплив атомів у молекулах

Запитання 4

У молекулі СН4 атом Карбону утворює:

варіанти відповідей

Три ковалентні зв,язки з атомами Гідрогену

Два ковалентні зв,язкиз атомами Гідрогену

Чотири ковалентні зв,язки з атомами Гідрогену

Два ковалентні і два йонні зв,язки з атомами Гідрогену

Запитання 5

Укажіть валентність Карбону в органічних сполуках:

варіанти відповідей

II

III

IV

V

Запитання 6

Укажіть,чим зумовлена структурна ізомерія насичених вуглеводнів:

варіанти відповідей

Будовою карбонового скелета

Різною кількістю атомів Карбону та Гідрогену

Різним кількісним і якісним складом

Різним якісним складом

Запитання 7

Ізомерами називають сполуки,які мають:

варіанти відповідей

Однаковий кількісний і якісний склад молекули,але відмінні будову і властивості

Однакову молекулярну формулу і просторову будову,але різні властивості

Різні молекулярні формули,але подібну просторову будову і властивості

Різні молекулярні формули і просторову будову,але подібні властивості

Запитання 8

Укажіть вуглеводень,який не мае ізомерів:

варіанти відповідей

Бутан

Пентан

Гексан

Етан

Запитання 9

Укажіть назву ізомеру н-бутану:

варіанти відповідей

2-метилпентан

2,2-диметилпропан

2-метилбутан

2-метилпропан

Запитання 10

Обчисліть і вкажіть об,єм кисню(н.у.),який витратиться на спалювання 6м3 метану:

варіанти відповідей

12 м3

6 м3

3 м3

18 м3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест