Розв'язування задач

Додано: 1 лютого
Предмет: Геометрія, 9 клас
18 запитань
Запитання 1

Оберіть правильну формулу.

варіанти відповідей
Запитання 2

Яка з рівностей відповідає теоремі синусів?

варіанти відповідей
Запитання 3

У трикутнику MNK, MN = 7 см, MK = 10 см, ∠K = 40⁰. Укажіть вираз для знаходження синуса кута N.

варіанти відповідей
Запитання 4

У трикутнику проти більшої сторони лежить

варіанти відповідей

менший кут

більший кут

Запитання 5

Визначити формулу кута трикутника за його трьома сторонами

варіанти відповідей

cos ∠С = (a 2+b2 - c2 ) / 2ab

cos ∠A = (a 2+b2 - c2 ) / 2ab

cos ∠B = (a 2+b2 - c2) / 2ab

cos ∠C = (a 2+c2 - b2) / 2ac

Запитання 6

Теорема косинусів

варіанти відповідей

Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвійного добутку цих сторін на косинус кута між ними.

Найбільша сторона трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвійного добутку цих сторін на косинус кута між ними.

Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без добутку цих сторін на косинус кута між ними.

Квадрат сторони трикутника дорівнює різниці квадратів двох інших сторін без подвійного добутку цих сторін на косинус кута між ними.

Запитання 7

COS(180-α)=


варіанти відповідей

sin a

cosa

 -sin a

 -cosa

Запитання 8

Sin(180-α)=

варіанти відповідей

 sin a

 cos a

  -sin a

  -cos a

Запитання 9

Виберіть формулу за якою знаходимо радіус кола, описаного навколо трикутника

варіанти відповідей

a 2 = b2 + c2 - 2bccosα

R = a / 2 sin A

a/sіn A = b/ sin B = c/sinC

Запитання 10

Закінчити теорему синусів : сторони трикутника пропорційні ....

варіанти відповідей

синусам протилежніх кутів

протилежним кутам

косинусам протилежних кутів

Запитання 11

Обери правильний варіант теореми косинусів

варіанти відповідей

b2=a2-c2-2abcosB

c2=b2+a2-2abcosC

a2=b2-2bccosA+c2

b2=a2+c2-2accosA

Запитання 12

Використовуючі теорему синусів знайдіть невідомий елемент трикутника.

варіанти відповідей

300

450

600

900

Запитання 13

Обчисліть радіус кола, описаного навколо трикутника, якщо один із його кутів дорівнює 45°, а протилежна йому сторона — 30 см.

варіанти відповідей

15√2 см

60√3 см

30√3 см

30√2 см

Запитання 14

Використовуючи теорему синусів знайдіть невідомий елемент

варіанти відповідей

7

5

10√6

15√3

Запитання 15

Який із записів правильний?

варіанти відповідей

всі відповіді правильні.

Запитання 16

За малюнком оберіть правильні відношення сторін до синусів кутів

варіанти відповідей

4,6/sin35o

7,5/sin70o

7,7/sin75o

4,6/sin70o

7,7/sin35o

4,6/sin75o

Запитання 17

За даними малюнку знайдіть діаметр описаного кола для данного трикутника

варіанти відповідей

6

12

18

17

Запитання 18

Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 8 см,а кут при вершині дорівнює 150⁰. .Знайдіть радіус описаного кола.

варіанти відповідей

8

16

4

12

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест