теплота згоряння палива

Додано: 18 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
13 запитань
Запитання 1

Виберіть правильну відповідь.

Паливо буває.....

варіанти відповідей

рідке

тверде

газоподібне

рідке, тверде, газоподібне

Запитання 2

У паливі обов′язково міститься.....

варіанти відповідей

вуглець

вода

кисень

будь-які хімічні елементи

Запитання 3

Кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння палива, залежить від.....

варіанти відповідей

температури палива

маси палива

температури навколишнього середовища

питомої теплоємності речовини

виду палива

Запитання 4

Кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння 1кг палива, називають.....

варіанти відповідей

питомою теплоємністю речовини

питомою теплотою пароутворення

питомою теплотою плавлення

питомою теплотою згоряння палива

Запитання 5

Якою буквою позначають питому теплоту згоряння палива

варіанти відповідей

r

q

c

λ

Запитання 6

Найбільшу питому теплоту згоряння палива має....

варіанти відповідей

спирт

антрацит

водень

бензин

Запитання 7

Формула за якою визначається кількість теплоти, яка виділяться внаслідок повного згоряння палива масою m.....

варіанти відповідей

Q = cm(t1 - t2)

Q = rm

Q = mλ

Q = mq

Запитання 8

У котлі спалили 5 кг камʹяного вугілля. Яка кількість теплоти при цьому виділилася?

варіанти відповідей

13,5 МДж

135 МДж

1,35 МДж

135 МДж/кг

Запитання 9

Теплота поглинається під час процесів...

варіанти відповідей

нагрівання

охолодження

пароутворення

конденсація

плавлення


кристалізація

згоряння палива

Запитання 10

Теплота виділяється під час процесів..


варіанти відповідей

нагрівання

охолодження

плавлення

кристалізація

пароутворення

конденсація

згоряння палива

Запитання 11

Яка одиниця вимірювання питомої теплоти згорання палива?

варіанти відповідей

1 Дж

1 Дж/(кг ⋅ 0С)

1 Дж/кг

1 кг

Запитання 12

Встановіть відповідність фізична величина - одиниця вимірювання

А) кількість теплоти                                               1. Дж/ (кг ⋅ 0 С)

Б) питома теплоємність речовини                      2. Дж/кг

В) питома теплота згоряння палива                     3. Дж

                                                                                 4. (Дж ⋅ кг)/ 0С

варіанти відповідей

А - 3, Б - 1, В - 2

 А - 4, Б - 2, В - 1

А - 2, Б - 4, В - 3

А - 1, Б - 3, В - 4

А - 3, Б - 4, В - 2

Запитання 13

Коефіцієнт корисної дії нагрівника вимірюєтся у...

варіанти відповідей

%

кг

Дж/кг

Дж/(кг⋅0С)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест