28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Термодинаміка (підсумки)

Додано: 6 травня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 580 разів
10 запитань
Запитання 1

Зміна стану тіла, а отже, і його внутрішньої енергії може відбуватися

варіанти відповідей

лише шляхом виконання роботи тілом (над ним)

тільки шляхом надання (або забирання) тілу деякої кількості теплоти

шляхом виконання роботи тілом (над ним) і шляхом надання (або забирання) тілу деякої кількості теплоти

Запитання 2

При якому процесі зміна внутрішньої енергії системи дорівнює кількості теплоти, яку одержала система?

варіанти відповідей

при ізохорному

при ізобарному

при ізотермічному

при адіабатному

Запитання 3

Чим пояснити появу хмаринки туману біля горловини відкритої пляшки з охолодженим напоєм?

варіанти відповідей

Інша концентрація пари.

Лише розширенням газу і виконанням роботи.

Газ при розширенні виконує роботу, температура його знижується, і водяна пара конденсується.

Запитання 4

Яке значення має випадання вранішньої роси для захисту рослин від заморозків?

варіанти відповідей

Не має ніякого значення.

Льодова плівка захищає рослини від морозу.

Внаслідок конденсації водяної пари виділяється тепло.

Запитання 5

Шматок алюмінію та шматок свинцю однакової маси впали з однакової висоти. Який з металів в момент падіння нагріється до вищої температури? са = 920 Дж/(кг ⋅°С), сс = 140 Дж/(кг ⋅°С).

варіанти відповідей

Алюміній

Свинець

Нагріються однаково

Жоден метал не нагріється

Запитання 6

Газ, що має тиск 1000 Па, ізобарно розширюється, змінюючи свій об'єм від 1 до 3 м3 . Яку роботу виконав газ?

варіанти відповідей

1000 Дж

2000 Дж

3000 Дж

1500 Дж

Запитання 7

Одноатомному ідеальному газу надано 14 кДж теплоти. При цьому газ ізобарно розширився. Знайти зміну внутрішньої енергії.

варіанти відповідей

14 кДж

7 кДж

8,4 кДж

5,6 кДж

Запитання 8

На рисунку подано графік процесу з ідеальним одноатомним газом. Яку кількість теплоти одержав (або віддав) газ?

варіанти відповідей

Одержав 13,5 МДж

Одержав 19,5 МДж

Віддав 19,5 МДж

Віддав 6 МДж

Запитання 9

У процесі роботи ідеальної теплової машини за деякий час робоче тіло дістало від нагрівника 8,38 ⋅103 Дж теплоти і 80 % цієї теплоти передало холодильнику. Визначити ККД машини і роботу, виконану машиною.

варіанти відповідей

20 %; 1,676 кДж

80 %; 1,7 кДж

25 %; 1,676 кДж

20%; 6,71 кДж

Запитання 10

Позначте всі правильні на Вашу думку варіанти.

У разі ізотермічного розширення ...

варіанти відповідей

температура газу збільшується.

відсутній теплообмін.

газ одержує деяку кількість теплоти.

внутрішня енергія газу не змінюється.

газ виконує додатну роботу.

робота газу дорівнює нулю.

об'єм газу зменшується.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест