Тест №1. Підготовка до ЗНО

Перевырити рівень знань учнів.

Додано: 16 жовтня 2020
Предмет: Математика, 11 клас
22 запитання
Запитання 1

Укажіть натуральне число

варіанти відповідей

0

-5

2,3

1

3/5

Запитання 2

Квітник має форму прямокутника, площа якого дорівнює 2 м2. Квіти у цьому квітнику посаджені рівномірно. Кожна квітка займає площу 100 см2. Визначте кількість квітів у квітнику.

варіанти відповідей

2

20

200

2000

5

Запитання 3

Серед яблук, що були заготовлені на зиму, 5 % виявилися зіпсовани­ми. Яка ймовірність з першої спроби витягти навмання незіпсоване яблуко?

варіанти відповідей

19/20

1/20

1/19

18/19

9/10

Запитання 4

Знайдіть довжину ламаної КМNР, якщо КМ = 5 мм, МN= 2 см,

NР = 0,25 м.

варіанти відповідей

32 см

9,5 см

5 см

7,25 см

27,5 см

Запитання 5

Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння

варіанти відповідей

(1,5; 2,5] 

(0,5; 1,5] 

(-0,5; 0,-5]

(-1,5;-0,5]

(-2,5;-1,5]

Запитання 6

Укажіть функцію, графік якої проходить через дві зображені на рисунку точки.

варіанти відповідей
Запитання 7

Які з наведених тверджень є правильними?

1. Навколо ромба можна описати коло.

2. Центр вписаного у трикутник кола є точкою перетину бісектрис внутрішніх кутів цього трикутника.

3. Радіус описаного навколо квадрата кола дорівнює половині діаго­налі цього квадрата.

варіанти відповідей

Лише 3 

Лише 2 і 3

Лише 1 і 2 

Лише 1 і 3

1, 2 і 3

Запитання 8

Оцініть площу S фігури, зображеної на рисунку.

варіанти відповідей
Запитання 9

Укажіть рівність або нерівність, у якій поставлено неправильний знак.

варіанти відповідей
Запитання 10

Фермер виростив врожай: 200 динь з середньою масою плоду 2 кг, 150 кавунів із середньою масою плоду 6 кг і 100 гарбузів із середньою масою плоду 5 кг. Яка середня маса одного плоду?

варіанти відповідей

3

13/3

4

4,5

5

Запитання 11

На рисунку зображено прямокутник АВCD, пряма BN перпендикулярна до його площини. Укажіть найкоротшу відстань від точки N до прямої АD.

варіанти відповідей
Запитання 12

Укажіть функцію, графіку похідної якої належить точка N (1; 1).

варіанти відповідей
Запитання 13

Номер телефону складається із 7 цифр, перші 3 з яких є номером АТС (автоматичної телефонної станції). Яку найбільшу кількість абонентів може обслуговувати одна АТС?

варіанти відповідей

4∣ 

104

10⋅9⋅8⋅7 

94

107

Запитання 14

Розв’яжіть нерівність

варіанти відповідей
Запитання 15

Знайдіть значення виразу 349920_1592467766.jpg

варіанти відповідей

-2

-1

1

Запитання 16

Відстань між центрами двох кіл дорівнює 6. Укажіть взаємне розта­шування цих кіл, якщо їх довжини 8л і 2л .

варіанти відповідей
Запитання 17

Площа великого круга кулі дорівнює 5л см2. Знайдіть площу поверхні цієї кулі.

варіанти відповідей

20π см2

5π см2

10π см2

15π см2

20π/3 см2

Запитання 18

На рисунку зображено графік похідної функції у = f(х), визначеної на проміжку (а;b) . Укажіть кількість максимумів функції f[х) на вказаному проміжку.

варіанти відповідей

4

3

2

1

0

Запитання 19

У вазі стоять 10 білих і 5 червоних троянд. Визначите, скількома способами можна вибрати букет, що складається із двох білих і однієї червоної троянди

варіанти відповідей

225

25

125

625

215

Запитання 20

У вазі стоять 10 білих і 5 червоних троянд. Визначте, скількома способами з вази можна вибрати букет, що складається із двох червоних і однієї білої троянди

варіанти відповідей

125

100

25

55

110

Запитання 21

У пряму призму, основою якої є прямокутний трикутник з основами 5 см і 12 см, вписано кулю. Знайдіть об’єм цієї призми

варіанти відповідей

120

100

115

105

110

Запитання 22

У пряму призму, основою якої є прямокутний трикутник із гіпотенузою 17 см і катетом 15 см, вписано кулю. Знайдіть об’єм цієї призми.

варіанти відповідей

360

350

340

370

380

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест