Тест "Гідроліз солей" Ч.1

Додано: 3 листопада 2023
Предмет: Хімія, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Гідроліз солей - це взаємодія

варіанти відповідей

кислих солей з основними солями, що призводить до утворення води

речовини з гідрогеном з утворенням малодисоційованих сполук

солей з водою з утворенням малодисоційованих сполук і зміною водневого показника розчину

усі відповіді неправильні

Запитання 2

Гідроліз проходить тільки у солей, до складу яких входять

варіанти відповідей

катіони слабких основ і аніони слабких кислот

катіони сильних основ і аніони слабких кислот

катіони слабких основ і аніони сильних кислот

катіони сильних основ і аніони сильних кислот

Запитання 3

Вкажіть рядок, в якому усі три сполуки гідролізуються

варіанти відповідей

КCl, MgBr2, NaCH3COO

LiCN, (NH4)2S, Al2(SO4)3

Ca(NO3)2, Na2CO3, ZnS

K2S, LiCN, Ba(NO3)2

Запитання 4

Вкажіть хімічні сполуки, які гідролізуються за аніоном

варіанти відповідей

KCl

Ba(CH3COO)2

Al(NO3)3

Li2CO3

Запитання 5

Вкажіть формулу розрахунку константи гідролізу для солі, що гідролізується за аніоном

варіанти відповідей

Kг = Кw / Ккисл.

Kг = Кw / Косн.

Kг = Кw / Ккисл. + Косн.

Усі відповіді неправильні

Запитання 6

Розрахуйте рН розчину солі натрій ацетату з молярною концентрацією 2∙10-3 моль/дм3 . Костанта гідролізу ацетатної кислоти 1,74∙10-5

варіанти відповідей

усі відповіді неправильні

4,76

9,20

8,03

Запитання 7

Вкажіть сiль, яка не гідролізується

варіанти відповідей

Ca(NO3)2

NaCN

Li2SO4

ZnBr

Запитання 8

Вкажіть рН середовища при гідролізу солі калій ацетат

варіанти відповідей

рН<7

рН>7

рН=7

Запитання 9

Розрахуйте рН розчину солі калій ціаніду з молярною концентрацією солі 3,4⋅10-2 , якщо константа дисоціації ціанідної кислоти дорівнює 5,0⋅10-10

варіанти відповідей

1,47

9,30

7,92

10,92

Запитання 10

Вкажіть важливість гідролізу для організму

варіанти відповідей

Одержання цінних речовин з деревини, жирів тощо

Розщеплення жирів, вуглеводів, білків на більш дрібні фрагменти

Синтез з молекул АДФ молекул АТФ

Усі відповіді правильні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест