11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Перевірочна робота з української мови.Складне речення, його види

Перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу

Додано: 6 травня
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 74 рази
6 запитань
Запитання 1

Складні речення за засобами зв'язку поділяють на:

варіанти відповідей

сурядні та безсполучникові

сурядні та підрядні

підрядні та безсполучникові

сполучникові та безсполучникові

Запитання 2

Сполучники сурядності поділяють на:

варіанти відповідей

єднальні та розділові

розділові та зіставні

протиставні та приєднувальні

єднальні, розділові, протиставні

Запитання 3

Позначте складне речення, у якому сурядний сполучник з'єднує його частини

(розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Топчуть ноги радісно і струнко сонні трави на вузькій межі. (О. Тегіла)

Тополями та їхнім різновидом - осокором - обсаджували шляхи й садиби

М'які материні руки а сльози важкі. (Народна творчість)

Батьківська любов у воді не тоне й у вогні не горить. (Народна творчість)

Запитання 4

Для складнопідрядного речення характерні всі ознаки, крім

варіанти відповідей

незалежність частин і сполучники сурядності

наявність головної і підрядної частин

сполучники підрядності та сполучні слова

взаємозалежність частин, сполучники підрядності й сполучні слова, інтонація

Запитання 5

За значенням і будовою складнопідрядні речення поділяють

варіанти відповідей

із підрядними з'ясувальними частинами

із підрядними означальними частинами

із обставинними частинами

із підрядними з'ясувальними, означальними, обставинними частинами

Запитання 6

Укажи правильне твердження

варіанти відповідей

За метою висловлювання речення поділяють на

розповідні,питальні і окличні.

За способом зв'язку складні речення поділяють на

складносурядні і складнопідрядні.

Між частинами складного речення може не

ставитися розділовий знак.

Між частинами складного речення обов'язково

ставиться розділовий знак.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест