Тест "Соціальні гарантії і соціальний захист держави"

Додано: 6 вересня 2023
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 15 разів
6 запитань
Запитання 1

Яка роль в сучасній ринковій соціальне-орієнтованій моделі економіки відводиться державі?

варіанти відповідей
Держава не несе відповідальності за соціальний захист громадян.
Держава відповідає за надання громадянам соціального захисту та рівний доступ до основних потреб.
Роль держави в соціальному захисті обмежена та не має великого значення.
Соціальний захист повинен бути виключно відповідальністю приватних компаній.
Запитання 2

Як можна оцінити ефективність політики соціального захисту?

варіанти відповідей
За рівнем розквіту економіки країни.
За рівнем бідності в суспільстві.
За кількістю соціальних програм, запроваджених державою.
За відсутністю фінансових труднощів у державному бюджеті.
Запитання 3

Що включають в собі соціальні гарантії?

варіанти відповідей
Тільки матеріальні гарантії.
Тільки юридичні запоруки.
Матеріальні і юридичні запоруки для реалізації соціально-економічних та соціально-політичних прав громадян.
Забезпечення задоволення винятково матеріальних потреб.
Запитання 4

Чим є прожитковий мінімум?

варіанти відповідей
Вартісною оцінкою значення чистого прибутку підприємства.
Мінімальним рівнем доходу, необхідним для задоволення основних потреб людини.
Розміром державної соціальної допомоги для малозабезпечених верств населення.
Вимогами до житлових умов, необхідних для людського життя.
Запитання 5

Яка особливість соціального захисту?

варіанти відповідей
Надання соціальної допомоги усім громадянам без обмежень.
Соціальна допомога надається тільки дітям та молодим людям.
Соціальна допомога надається лише в обмеженому обсязі тим громадянам, які її потребують.
Соціальний захист не потребує фінансування зі сторони держави.
Запитання 6

Які є джерела фінансування соціальних гарантій?

варіанти відповідей
Тільки державний бюджет.
Лише страхові фонди.
Державний бюджет, кошти місцевих бюджетів, страхові фонди та недержавні пенсійні фонди.
Виключно благодійні внески громадян.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест