Тіла обертання

Додано: 17 лютого
Предмет: Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Тіла обертання
14 запитань
Запитання 1

Осьовим перерізом конуса є...

варіанти відповідей

рівнобедрений трикутник

прямокутник

круг

прямокутний трикутник

коло

рівносторонній трикутник

Запитання 2

Циліндр - це тіло, утворене в результаті обертання навколо сторони, як осі...

варіанти відповідей

прямокутного трикутника

півкола

ромба

прямокутника

рівнобедреного трикутника

паралелограма

Запитання 3

Сфера це...

варіанти відповідей

тіло яке складається з усіх точок простору

коло з точками

межа кулі

два круга сполучені перпендикулярами

тіло обертання

множина точок простору, які рівновідалені від данної

Запитання 4

Відрізок, який сполучає дві точки сфери і проходить через її центр є ...

варіанти відповідей

дотична

діаметр

хорда

радіус

дуга

коло

Запитання 5

Відрізок, який сполучає центри основ циліндра, належить його...

варіанти відповідей

твірній

діаметру

осі

дотичній

поверхні

радіусу

Запитання 6

Перерізом циліндра площиною, паралельною до осі циліндра є...

варіанти відповідей

правильний трикутник

круг

прямокутник

прямокутний трикутник

коло

рівнобедрений трикутник

Запитання 7

Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, якщо цого радіус дорівнює 2 см, а твірна - 3 см.

варіанти відповідей

9π см2

4π см2

6π см2

12π см2

24π см2

2π см2

8π см2

18π см2

Запитання 8

Висота конуса дорівнює 6 см, а твірна - 10 см.

Знайдіть площу бічної поверхні конуса.

варіанти відповідей

80π см2

40π см2

20π см2

10π см2

5π см2

8π см2

4π см2

15π см2

Запитання 9

Площа великого круга кулі дорівнює 4π см2. Знайдіть площу поверхні кулі.

варіанти відповідей

32π см2

16π см2

8π см2

2π см2

π см2

4π см2

64π см2

128π см2

Запитання 10

Висота циліндра дорівнює 8 см, радіус основи — 5 см. На відстані 4 см від осі циліндра паралельно їй проведено площину. Знайдіть площу утвореного перерізу.

варіанти відповідей

48π см2

40π см2

24π см2

84π см2

12π см2

18π см2

20π см2

28π см2

Запитання 11

 Площа бічної поверхні конуса дорівнює 240π см2 .

Чому дорівнює висота конуса, якщо радіус його основи дорівнює 12 см?

варіанти відповідей

12 см

20 см

16 см

2 см

24 см

18 см

22 см

28 см

Запитання 12

Через кінець радіуса кулі проведено переріз,який утворює з цим радіусом кут 300.Знайдіть площу поверхні кулі, якщо площа перерізу 36п см2.

варіанти відповідей

296 см2

256 см2

384 см2

192 см2

236 см2

198 см2

196 см2

348 см2

Запитання 13

Знайдіть площу повної поверхні конуса, якщо висота конуса 20 см, а твірна нахилена до площини його основи під кутом 600.

варіанти відповідей

100π см2

40π см2

400π см2

1200π см2

50π см2

150π см2

120π см2

450π см2

Запитання 14

Площа повної поверхні конуса дорівнює 108π см2, а його висота – 6√3см. Знайдіть кут нахилу твірної конуса до площини його основи.

варіанти відповідей

300

600

450

900

700

500

400

200

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест