Об'єми тіл обертання.

Додано: 18 лютого
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 56 разів
16 запитань
Запитання 1

Довжина кола основи конуса дорівнює 30π , а його твірна – 17 см. Знайдіть об’єм конуса.

варіанти відповідей

350π

1176π

600π

70π

Запитання 2

Знайдіть радіус металевої кулі, отриманої в результаті переплавки конуса, висота якого дорівнює 12 см, а радіус – 3 см. Втратами металу при переплавці знехтуйте.

варіанти відповідей

27 см

9 см

3 см

36 см

Запитання 3

Знайти об'єм циліндра, осьовим перерізом якого є квадрат з площею 16 см2

варіанти відповідей

2π см3

4π см3

8π см3

16π см3

Запитання 4

Знайдіть радіус металевої кулі, отриманої в результаті переплавки циліндра, твірна якого дорівнює 9 см, а радіус- 2 см. Втратами металу при переплавці знехтуйте.

варіанти відповідей

27 см

9 см

3 см

36 см

Запитання 5

Які відрізки є радіусом циліндра? (кілька відповідей)

варіанти відповідей

BB1;

B1O1;

AA1;

A1O1;

A1B1;

AO;

Запитання 6

Якщо площа основи конуса дорівнює 9, висота ⅓, то його об'єм дорівнює:

варіанти відповідей

1;

π;

3;

3π.

Запитання 7

Якщо радіус і висота конуса відповідно дорівнюють 2 см і 3 см, то об'єм конуса дорівнює:

варіанти відповідей

2 см3;

3 см3;

4π см3;

4 см3.

Запитання 8

Якщо R і H - радіус і висота конуса, то його об'єм дорівнює:

варіанти відповідей

⅓πRH2;

⅓πR2H;

πR2H;

πRH2.

Запитання 9

Знайдіть радіус основи циліндра, об'єм якого дорівнює 252π см3,

а висота - 7 см.

варіанти відповідей

36 см

12 см

6 см

6π см

Запитання 10

Радіус кулі 3 см. Знайдіть її об'єм.

варіанти відповідей

9π см3

18π см2

 36π см2

36π см3

18π см3

Запитання 11

Площа сфері дорівнює 64π см2. Знайдіть радіус цієї сфери.

варіанти відповідей

2 см

  2 см2

  4 см

  4 см2

Запитання 12

Знайдіть радіус кулі, якщо відомий її об'єм.864066_1612033759.png

варіанти відповідей

2 см

8 см3

8 см

2 см3

Запитання 13

Площа сфери обчислюється за формулою?

варіанти відповідей

S=2πR2;

S=2πR4;

S=4πR4;

S=4πR2.

Запитання 14

Які з наведених тверджень є ПРАВИЛЬНИМИ? (кілька відповідей)

варіанти відповідей

твірна конуса є гіпотенузою прямокутного трикутника;

основа конуса це - квадрат;

радіус основи конуса завжди більший за висоту конуса;

висота конуса є його віссю;

діаметр конуса ніколи не перевищує довжину твірної;

конус має безліч твірних.

Запитання 15

Які з наведених тверджень НЕПРАВИЛЬНІ? (кілька відповідей)

варіанти відповідей

куля обмежена сферою;

дві кулі дотикаються якщо в них є одна спільна точка;

куля не є тілом обертання;

 хорда, що проходить через центр сфери називається її діаметром;

Куля — тіло, утворене обертанням кола навколо його діаметра;

Запитання 16

Якщо R і H - радіус і висота циліндра, то його об'єм дорівнює:

варіанти відповідей

⅓πRH2;

⅓πR2H;

πR2H;

πRH2.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест