Тіла обертання (циліндр, конус, куля, площі бічної та повної поверхонь). Заліковий тест1

14 запитань
Запитання 1


Твірна конуса дорівнює 8 см і утворює з висотою кут 450. Знайдіть висоту конуса.

варіанти відповідей

8

4

4√2 см

4√3 см

Запитання 2

Перерізом паралельним основі конуса є...

варіанти відповідей

 рівнобедрений трикутник


круг

прямокутник

прямокутний трикутник

Запитання 3

Циліндр - це тіло, утворене в результаті обертання навколо сторони, як осі...

варіанти відповідей

прямокутного трикутника

ромба

 півкола

прямокутника

Запитання 4

Куля - це тіло, утворене в результаті обертання навколо діаметра, як осі...

варіанти відповідей

прямокутного трикутника

ромба

 півкола

прямокутника

Запитання 5

Перерізом циліндра площиною, паралельною до осі циліндра є

варіанти відповідей

трикутник

прямокутник

круг

квадрат

Запитання 6

Яка фігура може бути перерізом циліндра? (чотири відповіді)

варіанти відповідей

круг

еліпс

коло

крива еліпсу

 прямокутник

квадрат

Запитання 7

Укажіть НЕправильне твердження  

варіанти відповідей

 Усі твірні циліндра рівні


Осьовим перерізом циліндра може бути ромб

Основами циліндра є круг

твірна циліндра є його висотою

Запитання 8

Чи може осьовий переріз конуса бути трикутником з кутами 45°, 45°, 90°.

варіанти відповідей

 Так

 і так і ні

в особливих випадках

ні

Запитання 9

Скільки твірних має куля? 

варіанти відповідей

1

2

жодної

безліч

Запитання 10

Діагональ осьового перерізу дорівнює 10 м, а висота - 80 дм. То радіус основи циліндра дорівнює дорівнює?

варіанти відповідей

6 м

Запитання 11

Укажіть відрізки, які є віссю та хордами циліндра (три відповіді)

варіанти відповідей

В1А1

АВ

ОО1

АА1

ОА

Запитання 12

Чи завжди висота конуса менша за його твірну?

варіанти відповідей

так

ні

в особливих випадках

інколи

Запитання 13

Переріз кулі це...

варіанти відповідей

коло

круг

квадрат

рівносторонній трикутник

Запитання 14

Діаметр кулі дорівнює 16 см. Точка В належить площині, дотичній до кулі, і знаходиться на відстані 15 см від точки А дотику кулі і площини. Знайдіть відстань від точки В до центра О кулі. ( Побудувати рисунок!)

варіанти відповідей

17 см

8 см

13 см

20 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест