ТКР№4 Паралельність площин і прямих у просторі

Додано: 15 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
24 запитання
Запитання 1

Укажіть мимобіжні прямі

варіанти відповідей

АВ і С1D1

АВ і СС1

АВ і BС

Запитання 2

Прямі КЕ і ВС перетинаются?

варіанти відповідей

так

ні, вони мимобіжні

не можу сказати

Запитання 3

Укажіть пряму, яка паралельна площині ( А1 В1 С1 )

варіанти відповідей

АВ

АА1

А1В1

Запитання 4

Продовжити РС ∩ ( АВР) =

варіанти відповідей

С

Р

А

Запитання 5

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Якщо дві прямі паралельні третій прямій, то вони паралельні

Якщо пряма в просторі перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона обов'язково перетинає і другу.

Якщо одна з двох прямих лежить у деякій площині, а друга пряма перетинає цю площину в точці, яка не лежить на першій прямій, то ці прямі мимобіжні

Через точку, що не належить заданій прямій, можна провести єдину пряму, що не перетинає заданої

Запитання 6

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Якщо прямі а та в не паралельні одній і тій самій прямій с. то вони не паралельні між собою

Якщо прямі мимобіжні, то вони не лежать в одній площині

 Якщо прямі а і b паралельні, прямі а і с паралельні, b i d паралельні, то і прямі c i d паралельні

 Якщо прямі а і в мимобіжні і прямі в та с мимобіжні, то прямі а і с обов'язково мимобіжні

Запитання 7

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Яка б не була площина існують точки, що належать цій площині, і точки, які не належатьїй

Через будь-які три точки можна провести площину, і до того ж тільки одну

Якщо хоча б одна точка прямої лежить на площині, то вся пряма належить цій площині

Якщо дві різні площини мають спільну точку ,то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку

Запитання 8

Якщо одна пряма лежить у даній площині, а друга пряма перетинає площину в точці, яка не належить першій прямій то ці прямі...

варіанти відповідей

Паралельні

Мимобіжні

Перпендикулярні

Суміжні

Запитання 9

Прямі а і b перетинаються. Як можуть бути розташовані прямі b i c, якщо прямі а і с паралельні?

варіанти відповідей

співпадають

перетинаються

мимобіжні

паралельні

Запитання 10

Прямі а і b паралельні. Як можуть бути розташовані прямі b i c, якщо прямі а і с перетинаються?

варіанти відповідей

перетинаються

співпадають

мимобіжні

паралельні

Запитання 11

Дано прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Точки Е і F - середини ребер СС1 і DD1 відповідно. Яким граням паралелепіпеда паралельна пряма EF?

варіанти відповідей

АА1В1

ВB1C1

АВС

A1В1С1

Запитання 12

Які ребра паралельні до AD?

варіанти відповідей

A¹D¹

D¹C¹

B¹C¹

AB

Запитання 13

Пряма с паралельна площині а. Чи правильно, що пряма с паралельна будь-якій прямій, що лежить у площині а?

варіанти відповідей

так

ні

мало даних для відповіді

інколи

Запитання 14

Пряма а паралельна площині β , пряма b належить площині β. Яким може бути взаємне розташування прямих а і b

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

паралельні або мимобіжні

перетинаються

Запитання 15

Які ребра куба є мимобіжними до В¹В?

варіанти відповідей

АD

DC

AB

D¹D

B¹C¹

Запитання 16

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

ВС

А1В

BD

DD1

А1D

Запитання 17

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

ВС  

 А1D

BD

 А1В

DD1

Запитання 18

Точки А і В лежать у площині α , а точка С — поза нею. Які з наведених тверджень правильні?

варіанти відповідей

Пряма АВ перетинає площину α; 

 пряма АВ  належить площині α;

пряма ВС  перетинає площину α;      

прямі СВ і АС перетинаються.

пряма ВС  належить площині α;  

точка С належить прямій АВ

Запитання 19

Кінець A відрізка AB належить площині α. Через точку В і точку С цього відрізка проведено паралельні прямі, які перетинають площину α в точках  B1 і С1 відповідно. Знайдіть відрізок  AB, якщо СС1=6см, BB1= 9см, СВ=7см. 


варіанти відповідей

21

14

15

7

Запитання 20

На рисунку точки М, Н, К і Р — середини відрізків АD, DС, ВС і АВ відповідно. Знайдіть периметр чотирикутника МНКР, якщо АС = 8 см, BD = 10 см.

варіанти відповідей

9см

18см

36см

інша відповідь

Запитання 21

Через кінці відрізка MN, який не перетинає площину α, та його середину К проведено паралельні прямі, які перетинають площину α в точках М1, N1, K1 відповідно. Знайдіть довжину відрізка MM1, якщо КК1 = 9 см, NN1 = 15см.

варіанти відповідей

18 см

15 см

3 см

23 см

Запитання 22

Дано ΔАВС, в якому АС=12 см. Відомо, що площина, паралельна прямій АС, перетинає сторону АВ в точці М, а сторону ВС - в точці К так, що МС=6 см, а КМ=4 см. Визначте довжину відрізка ВС.

варіанти відповідей

4 см

6 см

9 см

12 см

15 см

Запитання 23

Дано трикутник АВС та площина α. α ∥ АС і перетинає сторони АВ і ВС у точках А1 і С1 відповідно. Знайдіть відрізок А1С1, Якщо АС=15см і АА1:А1В=3:2.

варіанти відповідей

6 см

10 см

12 см

15 см

Запитання 24

Дано дві паралельні площини α і β. Точки А і В належать площині α, а точки С і D - площині β. Відрізки АD і BC перетинаються в точці M, AB=10 см, BM =6 см, CВ=18 см. Знайти довжину відрізка CD

варіанти відповідей

10 см

40 см

20 см

30 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест