14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Тренажер-словник наголосів 2020 (ІІІ частина)

Букви М, Н, О, П


Перелік слів з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 2020 року. Зазначений перелік визначений програмою ЗНО з української мови та літератури, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №696 від 26.06.2018 року.

Додано: 20 березня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 419 разів
60 запитань
Запитання 1

Обери варіант з правильним наголосом у слові МАБУТЬ


варіанти відповідей

мАбуть

мабУть

мАбУть

Запитання 2

Обери варіант з правильним наголосом у слові МАГІСТЕРСЬКИЙ


варіанти відповідей

мАгістерський

магІстерський

магістЕрський

магістерськИй

Запитання 3

Обери варіант з правильним наголосом у слові МАРКЕТИНГ


варіанти відповідей

мАркетинг

маркЕтинг

маркетИнг

Запитання 4

Обери варіант з правильним наголосом у слові МЕРЕЖА


варіанти відповідей

мЕрежа

мерЕжа

мережА

Запитання 5

Обери варіант з правильним наголосом у слові МЕТАЛУРГІЯ


варіанти відповідей

металургІя

мЕталургія

метАлургія

металУргІя

Запитання 6

Обери варіант з правильним наголосом у слові МІЛІМЕТР


варіанти відповідей

мілімЕтр

мІлімерт

мілІметр

Запитання 7

Обери варіант з правильним наголосом у слові НАВЧАННЯ


варіанти відповідей

нАвчання

навчАння

навчаннЯ

Запитання 8

Обери варіант з правильним наголосом у слові НАНЕСТИ


варіанти відповідей

нАнести

нанЕсти

нанестИ

Запитання 9

Обери варіант з правильним наголосом у слові НАПІЙ


варіанти відповідей

напІй

нАпій

Запитання 10

Обери варіант з правильним наголосом у слові НАСКРІЗНИЙ


варіанти відповідей

наскрІзний

нАскрізний

наскрізнИй

Запитання 11

Обери варіант з правильним наголосом у слові НАЧИНКА


варіанти відповідей

начИнка

начинкА

нАчинка

Запитання 12

Обери варіант з правильним наголосом у слові НЕНАВИДІТИ


варіанти відповідей

нЕнавидіти

ненавИдіти

ненавидІти

ненавидітИ

ненАвидіти

Запитання 13

Обери варіант з правильним наголосом у слові НЕНАВИСНИЙ


варіанти відповідей

ненАвисний

нЕнависний

ненавИсний

ненвиснИй

Запитання 14

Обери варіант з правильним наголосом у слові НЕНАВИСТЬ

варіанти відповідей

нЕнависть

ненАвисть

ненавИсть

Запитання 15

Обери варіант з правильним наголосом у слові НЕСТИ


варіанти відповідей

нестИ

нЕсти

Запитання 16

Обери варіант з правильним наголосом у слові НІЗДРЯ


варіанти відповідей

нІздря

ніздрЯ

Запитання 17

Обери варіант з правильним наголосом у слові НОВИЙ


варіанти відповідей

нОвий

новИй

Запитання 18

Обери варіант з правильним наголосом у слові ОБІЦЯНКА


варіанти відповідей

Обіцянка

обІцянка

обіцянкА

обіцЯнка

Запитання 19

Обери варіант з правильним наголосом у слові ОБРУЧваріанти відповідей

обрУч

Обруч

Запитання 20

Обери варіант з правильним наголосом у слові ОДИНАДЦЯТЬ


варіанти відповідей

Одинадцять

одИнадцять

одинАдцять

одинадцЯть

Запитання 21

Обери варіант з правильним наголосом у слові ОДНОРАЗОВИЙ


варіанти відповідей

Одноразовий

однОразовий

однорАзовий

одноразовИй

одноразОвий

Запитання 22

Обери варіант з правильним наголосом у слові ОЗНАКА


варіанти відповідей

ознАка

Ознака

ознакА

Запитання 23

Обери варіант з правильним наголосом у слові ОЛЕНЬ


варіанти відповідей

олЕнь

Олень

Запитання 24

Обери варіант з правильним наголосом у слові ОПТОВИЙ


варіанти відповідей

Оптовий

оптовИй

оптОвий

Запитання 25

Обери варіант з правильним наголосом у слові ОСЕТЕР


варіанти відповідей

осетЕр

Осетер

осЕтер

Запитання 26

Обери варіант з правильним наголосом у слові ОТАМАН


варіанти відповідей

Отаман

отАман

отамАн

Запитання 27

Обери варіант з правильним наголосом у слові ОЦЕТ


варіанти відповідей

Оцет

оцЕт

Запитання 28

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПАВИЧ


варіанти відповідей

павИч

пАвич

Запитання 29

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПАРТЕР


варіанти відповідей

пАртер

партЕр

Запитання 30

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПЕКАРСЬКИЙ


варіанти відповідей

пекАрський

пекарськИй

пЕкарський

Запитання 31

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПЕРЕВЕЗТИ


варіанти відповідей

пЕревезти

перЕвезти

перевезтИ

первЕзти

Запитання 32

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПЕРЕВЕСТИ


варіанти відповідей

пЕревести

перевестИ

перЕвести

перевЕсти

Запитання 33

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПЕРЕКИС


варіанти відповідей

пЕрекис

перЕкис

перекИс

Запитання 34

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПЕРЕЛЯК


варіанти відповідей

перелЯк

пЕреляк

перЕляк

Запитання 35

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПЕРЕНЕСТИ


варіанти відповідей

пЕренести

перЕнести

перенЕсти

перенестИ

Запитання 36

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПЕРЕПАД


варіанти відповідей

пЕрепад

перЕпад

перепАд

Запитання 37

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПЕРЕПИС


варіанти відповідей

пЕрепис

перепИс

перЕпис

Запитання 38

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПІАЛА


варіанти відповідей

піалА

пІала

піАла

Запитання 39

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПІДДАНИЙ (дієприкметник)


варіанти відповідей

пІдданий

піддАний

підданИй

Запитання 40

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПІДДАНИЙ (іменник, істота)


варіанти відповідей

пІдданий

піддАний

підданИй

Запитання 41

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПІДЛІТКОВИЙ


варіанти відповідей

підлІтковий

підліткОвий

підлітковИй

пІдлітковий

Запитання 42

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПІЗНАННЯ


варіанти відповідей

пІзнання

пізнАння

пізнаннЯ

Запитання 43

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПІТНИЙ


варіанти відповідей

пІтний

пітнИй

Запитання 44

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПІЦЕРІЯ


варіанти відповідей

піцерІя

піцЕрія

пІцерія

Запитання 45

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПОДРУГА


варіанти відповідей

подрУга

подругА

пОдруга

Запитання 46

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПОЗНАЧКА


варіанти відповідей

пОзначка

познАчка

позначкА

Запитання 47

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПОМИЛКА


варіанти відповідей

помИлка

пОмилка

помилкА

Запитання 48

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПОМІЩИК


варіанти відповідей

пОміщик

поміщИк

помІщик

Запитання 49

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПОМОВЧАТИ


варіанти відповідей

помОвчати

пОмовчати

помовчАти

помовчатИ

Запитання 50

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПОНЯТТЯ


варіанти відповідей

пОняття

поняттЯ

понЯття

Запитання 51

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПОРЯДКОВИЙ


варіанти відповідей

пОрядковий

порЯдковий

порядковИй

порядкОвий

Запитання 52

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПОСЕРЕДИНІ


варіанти відповідей

посЕредині

посерЕдині

пОсередині

посередИні

посерединІ

Запитання 53

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПРИВЕЗТИ


варіанти відповідей

привезтИ

прИвезти

привЕзти

Запитання 54

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПРИВЕСТИ


варіанти відповідей

прИвести

привестИ

привЕсти

Запитання 55

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПРИМОРОЗОК


варіанти відповідей

примОрозок

приморОзок

прИморозок

приморозОк

Запитання 56

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПРИНЕСТИ


варіанти відповідей

прИнести

принЕсти

принестИ

Запитання 57

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПРИЧІП


варіанти відповідей

прИчіп

причІп

Запитання 58

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПРОДІЛ


варіанти відповідей

продІл

прОділ

Запитання 59

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПРОМІЖОК


варіанти відповідей

прОміжок

промІжок

проміжОк

Запитання 60

Обери варіант з правильним наголосом у слові ПСЕВДОНІМ


варіанти відповідей

псЕвдонім

псевдОнім

псевдонІм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест