Тригонометрія

Додано: 17 квітня
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 14 разів
13 запитань
Запитання 1

Розв'яжіть рівняння tgx+√3=0

варіанти відповідей

(-π ∕ 3)+πn, n-ціле

(-π ∕ 4)+πn, n-ціле

(-π ∕ 6)+πn, n-ціле

(π ∕ 3)+πn, n-ціле

Запитання 2

Розв'яжіть рівняння cos2x=-1

варіанти відповідей

πn, n-ціле

(-π ∕ 4)+πn, n-ціле

(π ∕ 4)+πn, n-ціле

π ⁄ 2+πn, n-ціле

Запитання 3

Яке з наведених рівнянь не має коренів?

варіанти відповідей

sinx=√3/2

tgx=√3/2

ctgx=2/√3

tgx=2/√3

cosx=2/√3

Запитання 4

Якому проміжку належить значення виразу sin(7π/6) -1?

варіанти відповідей

(-∞; -2)

[-2;-1]

[-1;0]

[0;1]

[1;+∞)

Запитання 5

Знайдіть найменший додатній період функції f(x)=9-6cos(20πx+7).

варіанти відповідей

π

6πх

20πх

0,1

Запитання 6

Обчисліть tgα, якщо 4sinα-cosα=2cosα-sinα

варіанти відповідей

3

5/3

Запитання 7

Обчисліть значення виразу arccos(-√3⁄2)+arcsin(√3 ⁄ 2)варіанти відповідей

7π ⁄ 6

7π ⁄ 3

7π ⁄ 4

2π ⁄ 3

Запитання 8

Спростіть вираз sin4α+cos2α+sin2αcos2α

варіанти відповідей

2

1

2sin4α

cos2α

Запитання 9

Укажіть найменший корінь рівняння ctg(x ⁄ 2)=-1 на проміжку [-π;3π]

варіанти відповідей

-3π ∕ 8

-π ∕ 8

-π ∕ 4

-π ∕ 2

Запитання 10

Множиною значень функції у=2sinх - 3 є проміжок

варіанти відповідей

[-5;-1]

[-1;1]

[-2;1]

[2;3]

Запитання 11

Найменшим додатним періодом функції у=3tg2x є

варіанти відповідей

π/3

π/2

π

Запитання 12

Знайдіть α, якщо α=arccos(- ½)

варіанти відповідей

-2π/3

-π/6

π/3

2π/3

Запитання 13

Скільки коренів рівняння |tg2x|=1 належать проміжку (-π/2; π/2) ?

варіанти відповідей

один

два

три

чотири

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест