Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Україна на початку ХХ ст. перед викликами модернізації

Додано: 22 квітня 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 7491 раз
12 запитань
Запитання 1

Укажіть, коли в Наддніпрянщині було засновано першу політичну партію

варіанти відповідей

1900

1902

1904

1905

Запитання 2

Укажіть галузі економіки Наддніпрянщини, які найбільше постраждали від економічної кризи: 1) деревообробна

2) металургійна 3) кам’яновугільна 4) текстильна 

варіанти відповідей

1, 2

1,3

2, 3

2, 4

Запитання 3

Укажіть назву історичного явища, із яким пов’язане зведення зображеної на ілюстрації будівлі

варіанти відповідей

ліквідація крапацтва

модернізація промисловості

кооперативний рух

трудова еміграція

Запитання 4

Укажіть, хто є автором брошури «Самостійна Україна», у якій вперше на українських землях, що входили до складу Російської імперії, було відкрито проголошене завдання боротьби за власну незалежну державу

варіанти відповідей

С. Єфремов

Д. Донцов

Є. Чикаленко

М. Міхновський

Запитання 5

Укажіть, про які галузі промисловості йдеться в уривку, що характеризує стан економіки на українських землях початку XX ст.: «Основною метою російської економічної політики в Україні було увічнити стан України як сільськогосподарського району імперії, як постачальника сировини для російської промисловості та як ринку для її виробів. Наслідком того в Україні розвиваються тільки ті галузі промисловості, які не мали відповідних природних умов у Росії… або ті, що постачали сировину та півфабрикати для російської індустрії…»

варіанти відповідей

цукрова, металургія, кам’яновугільна 

бавовняна, цукрова, кам’яновугільна 

текстильна, металургія, нафтодобувна 

цукрова, бавовняна, нафтодобувна 

Запитання 6

"Продаруд", "Продвугілля", "Продамет", "Урожай" — це 

варіанти відповідей

кредитно-споживчі спілки, створені на західноукраїнських землях на початку XX ст. 

кредитно-споживчі спілки, створені в Наддніпрянській Україні на початку XX ст. 

монополістичні об’єднання, створені на західноукраїнських землях на початку XX ст. 

монополістичні об’єднання, створені в Наддніпрянській Україні на початку XX ст.  

Запитання 7

Укажіть, які питання вважали першочерговими для вирішення українські представники в І Державній думі

варіанти відповідей

національне, освітнє, створення самостійної української держави 

надання загального виборчого права, ліквідація поміщицького землеволодіння 

земельне, освітнє, надання Україні автономії 

земельне, загальне виборче право, відокремлення від Росії 

Запитання 8

Укажіть причину, із якої було вчинено замах на життя намісника Галичини А. Потоцького. 

варіанти відповідей

відмова влади поділити Галичину на Західну (польську) та Східну (українську) частини 

відмова влади виділити окремий університет для українців 

масові порушення та акти насильства з боку польської адміністрації краю під час проведення виборів до Галицького сейму 

убивство студента-українця під час сутичок із польськими студентами 

Запитання 9

Якому історичному діячу належать наведені факти біографії: "Міністр внутрішніх справ, потім — Голова Ради Міністрів Російської імперії, ініціював проведення аграрної реформи, яку він здійснював упродовж п’яти років; його називали: “російський Бісмарк”, “Петро Перший своєї епохи”, “гнобитель інородців”, “віщатель” і “великий реформатор”? 

варіанти відповідей

Є. Чикаленко 

С. Єфремов 

С. Петлюра 

П. Столипін 

Запитання 10

Установіть хронологічну послідовність подій суспільно-політичного життя початку XX ст. на українських землях у складі Російської імперії: а)видання циркуляра про заборону реєстрації «чужородних» товариств і видавництв; б)поява указу, який започаткував Столипінську аграрну реформу; в)арешт М. Бейліса за звинуваченням у ритуальному вбивстві; г)розпуск II Державної думи  

варіанти відповідей

а - 1, б - 2, в - 3, г - 4

б -1, г - 2, а - 3, в - 4

в - 1, б - 2, а - 3, г - 4

а - 1, б - 2, г - 3, в - 4

Запитання 11

Установіть відповідність між назвою організації та її стислою характеристикою: 1)"Січ"; 2)"Сокіл"; 3)"Пласт"; 4)"Крайовий союз ревізійний"

а)фізкультурна-спортивна організація, заснована в 1900 р. К. Трильовським; б)організація, утворена у Львові в 1894 р. з метою виховання в українському народі честі, витривалості, рухливості, працьовитості, підприємливості, почуття єдності шляхом занять фізкультурою; в)організація, створена в 1911 р., невдовзі після заснування скаутського руху; в основі назви організації лежить відповідник англійського слова Scout (розвідник), взятий за прикладом козаків-розвідників; г)головний організаційний і координуючий центр українських кооперативів у Галичині, заснований в 1904 р.; д)товариство, створене в 1912 у Львові, що здійснювало військове навчання молоді  

варіанти відповідей

1 - б; 2 - а; з - в; 4 - д

1 - а; 2 - б; 3 - в; 4 - г

1 - б; 2 - в; 3 - в; 4 - д

1 - в; 2 - б; 3 - а; 4 - г

Запитання 12

Виберіть 3 правильні відповіді

Укажіть, які галузі промисловості розвивалися на західноукраїнських землях у 1900—1913 рр. найбільш інтенсивно: а)цукрова; б)нафтодобувна; в)металургійна; г)лісорубна; д)соледобувна; е)вугільна; ж)залізорудна

варіанти відповідей

а, г, е

б, г, д

в, е, ж

б, д, ж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест