"Україна початку ХХ століття перед викликами модерназації"

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 10 разів
12 запитань
Запитання 1

Виберіть події, що стосуються початку ХХ століття.

варіанти відповідей

Обрання А.Шептицького митрополитом греко-католицької церкви"

винесення вироку у "Справі Бейліса"

діяльність української громади в І Державній Думі

створення Товариства українських поступовців.

Запитання 2

Якого року з'явилася стаття, уривок з якої наведено?

" З приводу ще не розслідуваного вбивства в Києві хлопчика Ющинського в народу знову кинута брехлива казка про вживання євреями християнскої крові. Це - давно відомий прийом старого бузувірства."

варіанти відповідей

1905р.

1911 р.

10907 р.

1914 р.

Запитання 3

Дані таблиці "Представництво українців в австійському парламенті 1907 року " є наслідком ...

варіанти відповідей

українсько-польських домовленостей відомих як "нова ера";

впровадження загального виборчого права для чоловіків;

створення Товариства українських поступовців

утворення Українського національно-демократичного об'єднання.

Запитання 4

Це друковане видання стало результатом...

варіанти відповідей

проголошення демократичних свобод царським Маніфестом

діяльність "Південно-Західного відділу Російського географічного товариства"

створення Літературного товариства ім. Т. Шевченка

надання чинності Валуєвському циркуляру і Емському указу

Запитання 5

Про яку організацію йдеться в пропуску уривка з документа ?

" З того дня зникла Демократично - радикальна партія , а почало існувати ......., котре прожило до революції 1917 року і з ради якого утворилась Центральна Рада , наш перший парламент.

варіанти відповідей

ТУП

РУП

УСС

УНДО

Запитання 6

Якого року відбулись події , про які йдеться в уривку з документа?

" У ніч з 14 на 15 червня ц.р. прибув в Одеський порт і зупинився за бренватором військовий панцерник " Князь Потьомкін", матроси якого о 5 годині цього числа звезли з панцерника на берег Нового Мола труп матроса Григорія Вакуленчука..."

варіанти відповідей

1904

1906

1905

1907

Запитання 7

Наслідком яких подій стали нижче наведені факти з історичної праці ?

В університетах України засновано кафедри українознавства. Українські земства порушили знову питання про дозвіл викладати в наодних школах українсько мовою. Українські театральні трупи дістали дозвіл влаштовувати вистави по всіх містах. Засновувалися українські товариства , клюби, "Просвіти".

варіанти відповідей

Реформи П. Столипіна

подій 1905 року

підписання Емського указу

початку світової війни 1914 р.

Запитання 8

Ця цитата "ми зійшлися до купи, ми згромадилися в одну сім'ю , перейняті великим болем та жалем до тих стражань, що в щерть наповнили народню душу і - хай навпаки логіці подій ми виписали на свому прапорі: " ОДНА , ЄДИНА, НЕРОЗДІЛЬНА, ВІЛЬНА, САМОСТІЙНА УКРАЇНА ВІД ГІР КАРПАТСЬКИХ АЖ ПО КАВКАЗЬКІ" належать :

варіанти відповідей

М.Драгоманову

В.Антоновичу

А.Шептицькому

М.Міхновському

Запитання 9

Перше монополістичне об'єдання в Україні , утворене наприкінці ХІХ ст., займалося торгівлею ....

варіанти відповідей

залізної руди

вугілля

цукру

вагонів

Запитання 10

Хто становив більшість населення на початку ХХ ст. в містах Одесі, Києві, Харкові, Катеринославі?

варіанти відповідей

Українці

росіяни

євреї

поляки

Запитання 11

Першою полічною партією Наддніпрянської України на початку ХХ ст. стала...

варіанти відповідей

Революційна українська партія

Українська радикальна партія

Українська демократична партія

Українська соціал-демократична партія

Запитання 12

Які ознаки характеризують економічний розвиток Укнаїни 1900-1905 рр.?

1)Економічна криза триваа протягом декількох років;

2)за темпами розвитку промисловості першою стала Чернігівщина;

3)набільш розвиненою галуззю промисловості стала текстильна ;

4)поширення кооперативного руху набуло в Галичині;

5)у вугільній промисловості відбувалося утворення монополій ;

6)припинився розпродаж поміщицьких земель;

7)робочий день скоротився до 8 год.

варіанти відповідей

1,4,8.

1,6,7.

2,4,7.

1,4,5.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест