Українські землі на початку ХХ століття

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
17 запитань
Запитання 1

Яка галузь промислововсті була провідною на території Галичини на початку ХХ ст.?

варіанти відповідей

Деревообробна

Машинобудівна

Нафтовидобувна

Металургійна

Запитання 2

 Куди був спрямований міграційний потік українців з підавстрійської України у зв’язку з аграрним перенаселенням? 

варіанти відповідей

Канада та Сполучені Штати Америки

Північний Кавказ і Далекий Схід

Італія, Греція, Іспанія

Казахстан та Сибір.

Запитання 3

У яких роках Україна переживала глибоку економічну кризу

варіанти відповідей

1900 - 1901 рр.

1902 - 1903 рр.

1904 - 1909 рр.

1900 - 1903 рр.

Запитання 4

Яким був основний наслідок економічної кризи для Наддніпрянської України

варіанти відповідей

бурхливо розвивалася харчова промисловість;

збільшилися ціни на залізо, чавун та вугілля;

відбулася концентрації виробництва, виникли перші монополістичні об'єднання;

відбувалася масова еміграція населення

Запитання 5

Основним експортером на європейські ринки якої продукції була Галичина

варіанти відповідей

нафти

вугілля

солі

лісу

Запитання 6

Всі адміністративні посади в Галичині обіймали виключно

варіанти відповідей

українці

росіяни

угорці

поляки

Запитання 7

Яка галузь промисловості Наддніпрянської України була найрозвинутішою

варіанти відповідей

машинобудівна

вугільно-металургійна

електротехнічна

суднобудівна

Запитання 8

На який етап перейшов український визвольний рух на початку ХХ століття

варіанти відповідей

академічний

політичний

культурницький

науковий

Запитання 9

Назвіть першу політичну партію Наддніпрянської України

варіанти відповідей

Українська радикальна партія

Українська соціал-демократична робітнича партія

Революційна українська партія

Українська народна партія

Запитання 10

У сільському господарстві Наддніпрянської України на початку ХХ ст. найбільш високорозвинутою галуззю було

варіанти відповідей

вирощування соняшнику

вирощування зернових культур

тваринництво

вирощування овочів

Запитання 11

На початку ХХ століття Наддніпрянська Україна

варіанти відповідей

завершила модернізацію і досягла високорозвинутого індустріального суспільства

перебувала на початковому етапі індустріалізації

не вийшла з рівня аграрно-ремісничого суспільства

була на рівні аграрно-ремісничого суспільства

Запитання 12

У сільському господарстві Західної України панувало

варіанти відповідей

дрібне селянське господарство

товарні селянські господарства фермерського типу

великі поміщицькі господарства

державні аграрні господарства

Запитання 13

Роком створення та автором брошури "Самостійна Україна" є

варіанти відповідей

1906 р., Чикаленко

1904 р., Бачинський

1902 р., Міхновський

1900 р., Міхновський

Запитання 14

Яка політична партія відстоювала ідею самостійної України

варіанти відповідей

РУП

УДП

УРП

УНП

Запитання 15

Родини Терещенків, Симиренків та Харитоненків - це родини

варіанти відповідей

вугільних магнатів

металургійних магнатів

підприємців - меценатів

транспортних магнатів

Запитання 16

Найпоширенішою формою монополій на українських землях початку ХХ ст. були

варіанти відповідей

трести

концерни

синдикати

картелі

Запитання 17

1902 рік в історії України - це рік

варіанти відповідей

піднесення селянського руху в Галичині

створення синдикату "Продамет"

створення УНП

вірні всі варіанти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест