11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Українські землі на початку ХХ століття. За матеріалами ЗНО

Додано: 16 січня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 923 рази
13 запитань
Запитання 1

Панівною течією в українському національному русі Наддніпрянської України на початку ХХ ст. була

варіанти відповідей

самостійницька

автономістська

радикальна

релігійна

Запитання 2

Якою цифрою на картосхемі позначено регіон, що в другій половині XIX – на початку XX ст. став одним із центрів нафтодобування в Європі?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізо-рудній галузях Наддніпрянської України початку ХХ ст. сприяла

варіанти відповідей

розгортанню промислового перевороту

утворенню монополістичних об’єднань

проникненню іноземного капіталу

завершенню індустріалізації

Запитання 4

Для характеристики якого явища на західноукраїнських землях кінця ХІХ — початку ХХ ст. можна використати зображене рекламне оголошення?

варіанти відповідей

репатріація

еміграція

депортація

евакуація

Запитання 5

Укажіть головну причину міграційних процесів українців Наддніпрянської України до східних регіонів Російської імперії?

варіанти відповідей

Аполітичні утиски

Баграрне перенаселення

Внаціонально-релігійний гніт

Гнизький рівень промислового розвитку

Запитання 6

. Про якого митця йдеться в цитованому документі?

«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків — Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її “Незабутньою Аїдою”, “Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан”, “Вражаючою Валькірією

варіанти відповідей

С.Крушельницьку

М.Стефанович

К.Воронець

Каллас

Запитання 7

У Наддніпрянській Україні на початку XX ст. іноземні інвестиції спрямовувалися переважно в

варіанти відповідей

харчова промисловість

сільське господарство

легка промисловість

важка промисловість

Запитання 8

Боротьба західноукраїнських політичних партій на початку XX ст. за реформування виборчої системи Австро-Угорщини призвела до

варіанти відповідей

скасування виборчих прав українського населення Галичини

виділення місць для депутатів від Галичини у Віденському парламенті.

запровадження загального виборчого права для чоловіків.

ліквідації Галицького сейму як представницького органу влади

Запитання 9

У результаті Столипінської земельної реформи початку ХХ ст. вийшла з общини та закріпила в особисту приватну власність земельні наділи більшість селянських господарств

варіанти відповідей

Лівобережна Україна

Правобережна Україна

Південна Україна

Слобожанщина

Запитання 10

У 1900 році було створено

варіанти відповідей

Русько-українську радикальну партію.

Українську національно-демократичну партію.

Революційну українську партію.

Українську народну партію.

Запитання 11

Під час проведення Столипінської аграрної реформи уряд Російської імперії

варіанти відповідей

насильно відчужував землі в поміщиків

відроджував общинне землеволодіння

заохочував зростання хуторів і відрубів

запроваджував зрівняльне землекористування

Запитання 12

Зображене рекламне оголошення початку XX ст. свідчить про розгортання на західноукраїнських землях

варіанти відповідей

монополізації виробництва

промислового перевороту.

трудової еміграції.

кооперативного руху

Запитання 13

На початку ХХ ст. митрополитом Української греко-католицької церкви став

варіанти відповідей

А.Шептицький

К.Триловський

І.Боберський

Є.Петрушевич

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест