Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Українські землі у складі Російської імперії в ІІ половині 19 століття

Підручник Історія України 9 клас за редакцією О.Пометун

Додано: 21 січня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 133 рази
19 запитань
Запитання 1

Кому із політиків 19 ст. належить вислів " Ми держава не торговельна, не аграрна, а військова, і покликання наше - бути загрозою світу"

варіанти відповідей

султану Османської імперії Мехмеду VI 

Австро-Угорському імператору Францу Йосипу I

Російському імператору МиколіІ

Французькому дипломату Казимиру Делямару

Запитання 2

Що із перечисленного було причиною Кримської війни ?

варіанти відповідей

Бажання Османської імперії заволодіти землями Молдавії та Волощини

Бажання Росії контролювати Чорноморські протоки

Бажання Франції конторлювати Середземноморські протоки

Бажання Османської імперії відвоювати Північне Причорномор"я

Запитання 3

Продовжіть речення,обравши правильне твердження.

" Союзниками Османської імперії у Східній війні були..."

варіанти відповідей

Франція та Іспанія

Росія та Франція

Австрія та Франція

Франція та Англія

Запитання 4

Результатом Кримської війни були слідуючі твердження:

варіанти відповідей

Росія втратила дельту Дунаю

Південна частина Бессарабії відійшла Австрії

Росії і Туреччині заборонено утримувати флот в Чорному морі

Росія отримала доступ до християнських святинь на території Османської імперії

Запитання 5

Продовжіть речення:

Селянський рух за волю 1855 року , що охопив повіти Київської губернії, отримав назву -

варіанти відповідей

"Східний похід"

"Київська козаччина"

"Таврійський похід"

Запитання 6

В якому році було відмінено кріпосне право в Російській імперії ?

варіанти відповідей

19 лютого 1861 року

19 березня 1861 року

9 березня 1861 року

13 березня 1848 року

Запитання 7

Продовжіть речення , обравши правильні твердження із перечислених .

"Внаслідок скасування крісного права в Російській імперії....

варіанти відповідей

селяни протягом 49 років мали право викуповувати землю

селяни протягом 9 років могли відмовитись від земельного наділу

селяни до остаточного викупу землі вважались "тимчасово зобовязаними"

Селяни отримали право займатись торгівлею та підприємницькою діяльністю.

Селяни звільнялись від рекрутчини

Запитання 8

Яка із реформ 1860-1870 років, на думку автора підручника , була найбільш прогресивною ?

варіанти відповідей

Освітня

Судова

Міська

Земська

Запитання 9

Оберіть правильний варіант співвідношення реформи з роком її проведення:

1. Фінансова А/ 1864

2. Міська реформа Б/ 1861

3. Земська реформа В/ 1860

4. Велика реформа Г/ 1870

варіанти відповідей

!-Г, 2-А, 3- В, 4- Б

1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б

1-А, 2 -Г, 3- Б, 4- В

Запитання 10

Які Із перечислени промислових районів , що утворились внаслідок промислового перевороту, набули загальноросійського значення.?

варіанти відповідей

Донецький вугільно-металургійний

Дрогобицький нафтовий

Криворізький тзалізнорудний

Харківський машинобудівний

Нікопольський марганцевий

Придніпровський металургійний

Запитання 11

Яке із тверджень є правильним ?

варіанти відповідей

Перша залізниця Одеса-Балта споруджена у 1867 році

Цукрова промисловість України становила 84% загальноросійського виробництва цукру

Перший трамвай в Російській імперії з"явився в Києві в 1892 році

Найбільшим промисловим регіоном України було Київське генерал-губернаторство

Запитання 12

Оберіть місто в якому була створена перша Українська громада, членом і організатором якої був Микола Костомаров.

варіанти відповідей

Київ

Харків

Одеса

Санкт-Петербург

Запитання 13

Яку назву мав український часопис,що його видавала перша Українська громада ?

варіанти відповідей

"Дзвін"

"Український телеграф"

"Основа"

"Громада"

"Книга буття українського народу"

"Русалка Дністрова"

Запитання 14

Чи правильне твердження:

"Одним із проявів громадівського руху був рух "хлопоманів", засновниками якого були студенти Київського університету, з українських селянських родин."

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 15

Хто із зображених на фото входив до Київської громади, що була утворена в 1861 році ?

варіанти відповідей
Запитання 16

Що об"єднує зазначені дати 1863, 1876 рр ?

варіанти відповідей

Це - дати заснування громадівцями часописів

Це- роки найбільших погромів і арештів членів громадівського руху

Це - дати імперських циркулярів і указів, що принижували український народ і його культуру

Це- дати утворення українських громад

Запитання 17

Оберіть правильну хронологічну послідовність історичних подій:

А/ створення в Києві Південно-західного відділу Російського географічного товариства.

Б/ утворення першої Української громади

В/ початок Кримської війни

Г/ прийняття Емського указу

Д/ утворення "Братства Тарасівців"

варіанти відповідей

Д, А, Б, Г, В.

В, Б, А, Г, Д.

Г, В, А, Д, Б

Запитання 18

Яким громадам ча товаритствам належить гасло

"Ми не будемо, коли Вкраїні волі й долі не здобудемо !"

варіанти відповідей

Кирило-Мефодіївському братству

Братству тарасівців

організації ЗУБО

"Старій громаді"

Запитання 19

Хто з лідерів кримсько-татарського національного руху 19 століття є класиком кримсько-татарської літератури

варіанти відповідей

Ілля Казас

Гаспринський Ісмаїл-бей

Іслам Гірей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест