Українські землі у складі Польщі в 20-30-х роках

Додано: 4 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

«Осадництво» — це

варіанти відповідей

політико-ідеологічний контроль за українськими партіями, здійснюваний чехословацькими партіями в 1920–1930-х рр.

адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.

процес згортання української освіти, здійснюваний урядом Угорщини наприкінці 1930-х рр.

політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

Запитання 2

На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель?

варіанти відповідей

штучне стримування промислового будівництва та розвитку

скорочення трудової еміграції до країн Північної Америки

суттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття

ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля

Запитання 3

Назву якого договору пропущено в цитованому документі:

«У 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння Східною Галичиною. Рада визнала східні кордони Польської держави, встановлені ___»?

варіанти відповідей

Ризьким договором

Брестським договором

Версальським договором

Сен-Жерменським договором

Запитання 4

Визначте заходи, що характеризують політику польського уряду щодо українських земель у 1927–1937 рр.

1. Конституційне закріплення прав українців на власну мову й отримання початкової освіти українською мовою, надання Східній Галичині автономних прав.

2. Пошук порозуміння з українством шляхом створення двомовних шкіл на Волині, призначення українців на високі державні посади.

3. Заборона використовувати терміни «Україна» й «українці», передання українських земель польським осадникам.

4. Запровадження політики «пацифікації», створення табору для політв’язнів у Березі-Картузькій

варіанти відповідей

1, 3

2, 4

1, 4

2, 3

Запитання 5

Укажіть подію, що викликала такий коментар сучасника:

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих каральних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітніх і економічних організацій та різного приватного майна...»

варіанти відповідей

проведення акції «пацифікації»

установлення режиму «санації»

реалізація плану «Ост»

здійснення операції «Вісла»

Запитання 6

Для якого року були характерними події, описані в уривку з історичного джерела: «У селі Копилів Сокальського повіту Львівського воєводства знищене приміщення читальні, подерто бібліотечні книжки і портрети Шевченка і Франка. Після знищення читальні установлено людей перед читальнею і змушено їх кричати: "Хай живе Пілсудський!"...»?

варіанти відповідей

1918 р.

1923 р.

1930 р.

1939 р.

Запитання 7

Саморозпуск уряду ЗУНР в 1923 р. став наслідком визнання країнами Антанти входження до складу Польщі

варіанти відповідей

Закарпаття.

Східної Галичини.

Північної Буковини.

Південної Бессарабії.

Запитання 8

Політику якої країни щодо українських земель описано в уривку з історичного джерела:

«Уряд запланував високі темпи “осадження” колоністів на Східних кресах: у 1921 році – 8 тис. осіб, у 1922 році – 20 тис. осіб...»?

варіанти відповідей

Румунії

Польщі

Угорщини

Чехословаччини

Запитання 9

Сутність утраквістичних шкіл:

варіанти відповідей

початкові школи, які давали основи знань, мова їх могла бути і українською.

школи, де мова викладання була польська, у них вивчалися дві іноземні мови.

В школ

із двома мовами навчання, польсько-українські школи.

школи, які спеціалізувалися на викладанні окремих предметів.

Запитання 10

Причини національної політики утисків щодо українців, які проводила Польща:

варіанти відповідей

сприймання українців не нацією, а лише етнічними відгалуженнями польської націй.

прагнення українців Польщі возз’єднатися з радянською Україною.

розуміння того, що українці є повноцінною нацією, яка завжди буде прагнути до створення власної національної держави, загрожуючи єдності Польської держави.

типова стосовно національних меншин політика європейських держав, щоб зберегти міжнародну політичну рівновагу.

Запитання 11

Політика Польщі щодо Східної Галичини:


варіанти відповідей

дотримання зобов’язань, взятих на Паризькій мирній конференції, збереження автономного статусу західноукраїнських земель у складі Польщі, рівні права українців і поляків.

дотримання зобов’язань, взятих на Паризькій мирній конференції, формальне збереження автономного статусу західноукраїнських земель у складі Польщі, порушення рівноправності українців і поляків.

порушення зобов’язань, взятих на Паризькій мирній конференції, не надання автономного статусу західноукраїнським землям у складі Польщі та права українців на культурно-національну автономію.

часткове дотримання зобов’язань, взятих на Паризькій мирній конференції, не проголошення автономного статусу західноукраїнських земель у складі Польщі, надання культурно-національної автономії та рівних прав українців і поляків.


Запитання 12

Становище українського підприємництва в Польщі:варіанти відповідей

відсутність українського підприємництва як такого зусиллями польської влади.

існування на високому рівні, польська влада дозволяла українське підприємництво, вважаючи його вигідним для держави, але тримала його у певних рамках.

підприємницька ініціатива обмежена низкою законодавчих актів, лише кооперативи виявилися конкурентоспроможними і розвивалися нарівні з іноземним підприємництвом.

рівноправність українських і польських підприємців, можливість створювати власні фабрики, заводи, банки й успішно їх розвивати.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест