18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

Додано: 15 квітня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 19 разів
24 запитання
Запитання 1

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку XX ст. сприяла:

варіанти відповідей

завершенню промислового перевороту

створенню монополістичних об’єднань

націоналізації великих підприємств

подоланню залежності від іноземного капіталу

Запитання 2

Чим була зумовлена масова трудова еміграція українців наприкінці XIX століття?

варіанти відповідей

А аграрним перенаселенням українськх земель

Б прагненням російського та австрійського урядів позбутися українського населення

В нерозвиненістю міського життя на українських землях

г одвічним прагненням до нових пригод і відкриттів

Запитання 3

Найпоширеніша форма монополій:

варіанти відповідей

картель

концерн

синдикат

трест

Запитання 4

Економічна криза охопила роки

варіанти відповідей

1900-1903

1900-1905

1905-1907

1907-1912

Запитання 5

У 1900 році було створено

варіанти відповідей

Русько-українську радикальну партію.

Українську національно-демократичну партію.

Революційну українську партію.

Українську народну партію.

Запитання 6

Лідерами Української соціал -демократичної робітничої партії (УСДРП) були

варіанти відповідей

Микола Порш, Євген Чикаленко, Борис Грінченко

Микола Порш, Володимир Винниченко, Симон Петлюра

Євген Чикаленко, Симон Петлюра. Михайло Грушевський

Володимир Винниченко, Марян Меленевський, Микола Міхновський

Запитання 7

Панівною течією в українському національному русі Наддніпрянської України на початку ХХ ст. була:

варіанти відповідей

 Самостійницька

Автономістська

  Радикальна

  Релігійна

Запитання 8

Заповніть пропуски у тексті. Першою політичною партією у Наддніпрянщині стала …….., заснована у …..році. На західноукраїнських землях перша політична партія з’явилась у ….. і мала назву ….. Якщо усі партії Західної України мали в програмах мету - незалежна Україна, то єдиною політичною партією Наддніпрянщини, що стояла на позиціях самостійності України, була ……. , яку очолював ……

варіанти відповідей

ТУП, 1908, 1899, РУРП, УНДП, М.Грушевський

РУРП, 1890, 1900, РУП, РУПР, Ю.Бачинський

РУП, 1900, 1890, РУРП, УНП, М. Міхновський

УНП,1900, 1899, РУРП, РУП, М.Грушевський

Запитання 9

Хто в Україні став засновником руху самостійників?

варіанти відповідей

Кость Левицький

М.Грушевський

М.Міхновський

Є.Чикаленко

Запитання 10

Зміни, започатковані столипінською аграрною реформою:

варіанти відповідей

селянинові можна було купляти поміщицьку землю або брати її в оренду

селянин міг вступати в партії, продати свій наділ.

 селянин міг вступати у колгосп, об’єднувати свої землі з наділами інших селян.


селянин мав право вимагати виділення йому землі в одному масиві — «відрубі», а також міг переносити в одне місце свої господарські будівлі та створювати «хутір».

Запитання 11

Якими були позитивні наслідки революції 1905-1907 рр. для українства Наддніпрянської України? (2 варіанти)

варіанти відповідей

скасування панщини

запровадження української мови в судах та школах

поява україномовної преси

поява різноманітних українських організацій, було здобуто перший досвід парламентської діяльності

надання виборчого права всім верствам населення

створення українського університету

Запитання 12

Укажіть завдання, що мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна? 3 правильні відповіді

варіанти відповідей

 Підняти ефективність сільського господарства.

Розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції.

 Скасувати панщину та кріпосницьку залежність селян.

Зміцнити соціальну опору самодержавства на селі.

Подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва.

 Вирішити проблему аграрного перенаселення.

Запитання 13

Який напрям політики царського уряду щодо України після революції 1905—1907 рр. розкриває поданий нижче уривок з історичного джерела?

«Українська мова непридатна для створення рідної малоросам обласної культури... Південноросійська народна школа не має потреби в малоросійських підручниках і навчанні. Підручники та книги на українській мові не тільки некорисні, але й небезпечні...»

варіанти відповідей

великодержавний шовінізм

подолання сепаратизму поляків-землевласників Правобережжя

міграція росіян на Південь і Схід України

земельна реформа П. Столипіна

Запитання 14

Коли було опубліковано маніфест, який дарував громадянські свободи?

варіанти відповідей

січень 1904

лютий 1905

жовтень 1905

Запитання 15

Коли відбулася мирна демонстрація у Петербурзі, яка ввійшла в історію під назвою «Кривава неділя»?

варіанти відповідей

 17 жовтня 1905 р

 7 червня 1906 р

9 січня 1905 р

7 червня 1905 р

Запитання 16

Який орган влади було створено в Російській імперії часів революції 1905-1907 рр.?

варіанти відповідей

Земський собор

 Сенат

Державна Дума

Рада робітничих депутатів

Запитання 17

Хто був керівником Української думської громади у І Державній Думі Росії?

варіанти відповідей

М. Міхновський

І. Шраг

М. Грушевський

 В. Шемет

Запитання 18

Назвіть першу україномовну газету:

варіанти відповідей

"Громадська думка"

"Хлібороб"

"Український вісник"

"Рада"

Запитання 19

Назвіть хронологічні межі російської революції

варіанти відповідей

1900-1903 рр.

1903-1905 рр.

1905-1907 рр.

1907-1910 рр.

Запитання 20

Що "дарував" Маніфест царя Миколи ІІ від 17 жовтня 1905 р.? (три відповіді)

варіанти відповідей

Землю селянам без викупу

Вибори до Державної Думи

Свободу слова

Передання заводів та фабрик в колективну власність профспілок

Недоторканність особи

Запитання 21

Столипінська аграрна реформа розпочалася у

варіанти відповідей

1905

1906

1907

1908 р.

Запитання 22

Коли виникла ТУП

варіанти відповідей

1808р.

1909р.

1918р.

1908р.

Запитання 23

У якому році став циркуляр Столипіна із забороною реєструвати будь-які інородницькі товариства

варіанти відповідей

1805р.

1905р.

1911р.

1910р.

Запитання 24

Прочитайте уривок зі статті В. Г. Короленка та виконайте завдання.

«…вони лестять народним забобонам, роздмухують марновірство й наполегливо кличуть до насильства над іноплемінними співвітчизниками. З приводу ще не розслідуваного вбивства в Києві хлопчика Ющинського в народ знову кинута брехлива казка про вживання євреями християнської крові. Це давно відомий прийом старого бузувірства».

Настрої, описані в уривку, були властиві частині суспільства часів

варіанти відповідей

«Київської катастрофи».

«Кривавої неділі».

«Справи Бейліса».

«Листопадового зриву»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест