1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст. (Узагальнення)

Додано: 30 квітня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 139 разів
32 запитання
Запитання 1

"Справа Бейліса" засвідчила:

варіанти відповідей

зростання патріотичних настроїв в українському суспільстві

керованість російського правосуддя

успіхи антисемістської пропаганди в Росії

зростання злочинності в українських губерніях

Запитання 2

Що передбачала аграрна реформа Петра Столипіна?

варіанти відповідей

Переселення селян в Крим

Створення колгоспів

Руйнування селянської общини

Виділення землі селянину у приватну власність

Створення державного фонду підтримки фермерства

Створення хуторів і відрубів

Допомога сільськогосподарськими машинами з боку держави

Запитання 3

Судовий процес у Києві у вересні—жовтні 1913 року проти київського міщанина єврейського походження, звинуваченого в убивстві християнського хлопчика Андрія Ющинського:

варіанти відповідей

Справа Бейліса

Справа честі

Справа Дрейфуса

Справа Ющинського

Запитання 4

Ідеологія, суть якої полягає в пропагуванні переваги одного народу (нації) над іншими народами:

варіанти відповідей

Холокост

Шовінім

Геноцид

Кріпацтво

Запитання 5

Вкажіть дві назви форми приватних землеволодінь, що намагаласся впровадити "столипінська реформа"?

варіанти відповідей

закуп

кооператив

хутір

прикуп

відруб

Запитання 6

Вкажіть на зображенні Столипіна Петра Аркадійовича:

варіанти відповідей
Запитання 7

Столипінська аграрна реформа розпочалася у

варіанти відповідей

1905 році

1906 році

1907 році

1908 році

Запитання 8

Коли завершилася Столипінська аграрна реформа?

варіанти відповідей

1909 р.

1910 р.

1911 р.

1912 р.

Запитання 9

Столипінська аграрна реформа призвела до:

варіанти відповідей

напливу іноземних колоністів в Україну

розшарування селянства

скупівлі землі фабрикантами

збагачення селянства

Запитання 10

До яких регіонів заохочувалося переселення селян у ході аграрної реформи П.Столипіна? (три варіанти)

варіанти відповідей

Сибір

Казахстан

Далекий Схід

Західна Україна

Крим

країни Європи

Запитання 11

У якому році було створено Товариство українських поступовців? (ТУП)

варіанти відповідей

1900 рік

1907 рік

1908 рік

1905 рік

Запитання 12

Чим закінчилася революція 1905 - 1907 рр.?

варіанти відповідей

повною перемогою революційних сил

частковою перемогою українських соціалістичних партій

поразкою і розпуском Державної Думи

перемогою соціал-демократичних партій на виборах у Державну Думу

Запитання 13

З якої події почалася революція 1905 - 1907 рр.?

варіанти відповідей

повстання на кораблі "Князь Потьомкін Таврійський"

повстання на крейсері Очаків

 розстріл демонстрації в Петрограді

 повстання робітників в Катеринославі

Запитання 14

3 листопада 1905 р. в Лубнах вийшла друком україномовна газета

варіанти відповідей

Рідна справа

Хлібороб

Зоря Галицька

Україна

Запитання 15

Хто був керівником Української думської громади у І Державній Думі Росії?

варіанти відповідей

М. Міхновський

 М. Грушевський

 В. Шемет

 І. Шраг

Запитання 16

Хто очолив виступ матросів крейсера «Очаків»?

варіанти відповідей

Григорій Вакуленчук

Петро Шмідт

 Панас Матюшенко

Борис Жаданівський

Запитання 17

Перше повстання в армії відбулося

варіанти відповідей

Площі в Москві

на панцернику "Потьомкін"

на кораблі "Аврора"

на панцернику "Рум'янцев"

Запитання 18

Укажіть роки першої російської революції

варіанти відповідей

1902-1904

1910-1911

1905-1907

1905-1908

Запитання 19

Укажіть дату «кривавої неділі»:

варіанти відповідей

9 січня 1905 року

17 жовтня 1905 року

 3 червня 1905 року

2 березня 1905 року

Запитання 20

Перша політична партія в Наддніпрянщині утворилася у:


варіанти відповідей

Харкові

Одесі

Полтаві

Києві

Запитання 21

Про кого із зображених історичних діячів йдеться в характеристиці? Походив з старовинного козацького роду. Займався адвокатською практикою, захищав в судах представників національного руху. Співзасновник Братства тарасівців; був ініціатором створення Революційної української партії та автором її програмного документу «Самостійна Україна». Згодом утворив Українську народну партію у Харкові з чітко вираженою самостійницькою позицією.

варіанти відповідей
Запитання 22

Що відомо про брошуру, обкладинку якої наведено?

варіанти відповідей

її надруковано 1905 р. в Києві

автором був Євген Чикаленко

вона була першим програмовим документом РУПу

брошура містила засади соціалізму

Запитання 23

Першою політичною партією в підросійській Україні була

варіанти відповідей

Українська демократична партія

Революційна українська партія

Українська радикальна партія

Українська народна партія

Запитання 24

Які політичні партії виникають на Наддніпрянщині на початку 20 століття?


  

  

  

варіанти відповідей

 РУРП

УНП

УДП

УСДП

РУП

УСДС

Запитання 25

Визначте прізвища засновників УСДРП

варіанти відповідей

 

  

 

  

варіанти відповідей

Симон Петлюра

Микола Міхновський

 Володимир Виниченко

Євген Чикаленко

Запитання 26

Про яку партію йде мова у спогадах Юрія Колларда: " Організація була суто конспіративною і окремою від "Харківської студентської громади". Першою книжкою рішено випустити щось програмове і звернутися з цим до М.Міхновського, який потім згодився написати те у формі промови."


варіанти відповідей

 УНП

  РУП

  РУРП

  УСДРП

Запитання 27

Найвідоміші підприємці-меценати

варіанти відповідей

Грієвз

Симиренко

Терещенко

Юз

Харитоненко

Запитання 28

Найвідоміший в Наддніпрянщині синдикат був...?

варіанти відповідей

,,Проднафта,,

,,Продліс,,

,,Продвугілля,,

,,Нафтогаз,,

Запитання 29

Хто став організатором народної освіти в Наддніпрянській Україні?

варіанти відповідей

Христина Алчевська

Василь Тарнавський

Василь Симиренко

Запитання 30

Укажіть роки економічної кризи в Російській імперії:

варіанти відповідей

1900-1902 роки

1901-1902 роки

1900-1903 роки

1901-1903 роки

Запитання 31

Артільним батьком називали


варіанти відповідей

М.Левитського

Є Чикаленка

В.Симиренка


М.Міхновського

Запитання 32

Із якої галузі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. розпочався процес монополізації промисловості Наддніпрянської України?

варіанти відповідей

машинобудівної

цукроварної

вугледобувної

текстильної

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест