УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIІІ- У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX

Додано: 2 листопада 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
17 запитань
Запитання 1

Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття на початку ХІХ ст. були в складі:

варіанти відповідей


 Російської імперії

Німецької імперії

 Австрійської імперії

Османської імперії

Запитання 2

Представників українського національного відродження на Закарпатті першої половини XIX ст. називали

варіанти відповідей

масонами

будителями

народовцями

громадівцями

Запитання 3

Організатори і місто, де виникло " Товариство греко-католицьких священників"

варіанти відповідей

О.Духнович, Д.Зубрицький, м.Львів

М.Левицький, І.Могильницький, Перемишль

Д.Зубрицький, М.Левицький, Станіслав

І.Могильницький, О.Духновия, Тернопіль

Запитання 4

Члени «Руської трійці» своє головне завдання вбачали в

варіанти відповідей

пропагуванні ідей федерації християнських слов’янських республік.

розбудові Австрії як парламентської федеративної республіки.

наданні галицьким українцям права обіймати державні посади

піднесенні статусу української мови, розширенні сфери її вжитку.

Запитання 5

Зображена літературна пам'ятка пов’язана із діяльністю

варіанти відповідей

Руською трійцею

Товариством греко-католицьких священиків

Братством Тарасівців

Кирило-Мефодіївським братством

Запитання 6

Хто входив до складу «Руської трійці»

варіанти відповідей
Запитання 7

Хто стояв на чолі повстання українського селянства на Буковині у 1843-1844 р

варіанти відповідей

Устим Кармелюк

Лук'ян Кобилиця

Олекса Довбуш

Максим Залізняк

Запитання 8

Головна руська рада діяла впродовж

варіанти відповідей

1830–1833

1833–1837

1848–1851

1846–1847

Запитання 9

Вагомим прикладом активної суспільної діяльності Головної руської ради під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії є

варіанти відповідей

створення "Руської трійці", видання альманаху "Русалка Дністровая"

проведення Слов’янського з’їзду в Празі, організація Наукового товариства ім. Т.Шевченка

заснування Руського інституту при Львівському університеті та товариства "Просвіта"

видання "Зорі Галицької", скликання Собору руських учених у Львові

Запитання 10

У результаті «Весни народів» селяни західноукраїнських земель

варіанти відповідей

домоглися ліквідації поміщицького землеволодіння.

були об’єднані в громади (общини)

здобули у власність сервітути

звільнилися від повинностей на користь поміщика

Запитання 11

«Будителем» українців Закарпаття називали

варіанти відповідей

Л. Кобилицю        

О. Духновича 

М. Максимовича

М. Шашкевича

Запитання 12

Перша українська газета, що вийшла 1848р. у Львові

варіанти відповідей

Правда Галицька

Істина Галицька

Свобода Галицька

Зоря Галицька

Запитання 13

Сутність організації "Головної руської ради"

варіанти відповідей

культурно-освітня організація, створена в Чернівцях

національно-визвольна організація, що воникла в Ужгороді

національне об"єднання ополяченої української шляхти у Львові

перша українська політична організація, заснована у травні 1848р. у Львові

Запитання 14

Повстання Лук'яна Кобилиці охопило

варіанти відповідей

Закарпаття

Галичину

Буковину

Волинь

Запитання 15

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.


«…управління ревізії книг доручило мені... прорецензувати анонімну книжечку, написану руською і надруковану в Угорщині в Буді в 1837 р. під назвою "Русалка Дністровая". Творик цей, що містить різні сумнівні місця і видає автора як прихильника нововведень, скоро буде заборонений цензурою…»


В уривку оцінено діяльність

варіанти відповідей

Руської трійці

Кирило-Мефодіївського братства

Головної руської ради

товариства «Просвіта»

Запитання 16

Рік видання "Русалки дністрової"

варіанти відповідей

1833

1836

1837

1840

Запитання 17

Статус, який мало "Королівство Галичини і Лодомерії" наприкінці18ст.

варіанти відповідей

а)адміністративний округ Австрійської імперії

б)васальна держав, залежна від Османської імперії

в)історичний регіон Речі Поспорлитої

г)суверення і незалежна монархічна держава

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест