Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу: " Україна на початку XX ст. перед викликами модернізації"

Додано: 11 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 946 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Під час проведення Столипінської аграрної реформи уряд Російської імперії:

варіанти відповідей

насильно відчужував землі у поміщиків

відроджував общинне землеволодіння

заохочував зростання хуторів і відрубів

запроваджував зрівняльне землекористування

Запитання 2

2. Яка галузь була однією з провідних у структурі промисловості на західноукраїнських теренах на початку XX ст.?

варіанти відповідей

вугільна                                  

нафтодобувна               

текстильна

металургійна

Запитання 3

3. «Одним із ключових питань для галицьких українців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. була боротьба за український університет». Що було одним із наслідків цієї боротьби?

варіанти відповідей

поява українського представництва в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні

створення українських національно-культурних і військово-спортивних організацій

загострення відносин між польськими і українськими студентами

реформування виборчої системи в Австро-Угорщині

Запитання 4

4. Вкажіть назву першої щоденної громадсько-політичної газети українською мовою в підросійській Україні (заснована Є. Чикаленком, В. Симиренком):

варіанти відповідей

«Громадська думка» (з 1906 р. «Рада»)


«Зоря Галицька»   

«Гасло»    

«Іскра»

Запитання 5

5. Про кого із зображених історичних діячів йдеться в характеристиці?

Був слухачем в університетах Львова, Відня, Граца. Подорожував Швецією,Німеччиною, Чехією, де вивчав фізичну культуру. У 1900 р. вступив до спортивного товариства "Сокіл" та очолив його; сприяв становленню товариства "Пласт". Створив першу футбольну команду "Український спортивний кружок"; написав перші підручники з фізичного виховання.

варіанти відповідей
Запитання 6

6. Коли відбувся судовий процес у "справі Бейліса"?

варіанти відповідей

1911-1913 рр.

1905-1907 рр.

1906-1911 рр.

1891-1898 рр.

Запитання 7

7. Які гімнастично-спортивні організації були створені в Західній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.?

варіанти відповідей

 «Народна рада», «Руська бесіда», «Пласт»

«Сокіл», «Січ», «Пласт»

«Беркут», «Кобра», «Сокіл»

«Січ», «Просвіта», «Руська рада»

Запитання 8

8. Яка історична подія відбулась раніше за інші?

варіанти відповідей

впровадження загального виборчого права в Австро-Угорській імперії

створення організації «Пласт»

проголошення маніфесту царя Миколи ІІ про надання громадянських прав

обрання А. Шептицького галицьким греко-католицьким митрополитом

Запитання 9

9. Політична організація, що виникла, діє, об"єднує своїх членів навколо визначеної програми, гасла чи керівництва; прагне досягти наміченої мети здобуттям державної влади - це_______________.

варіанти відповідей

кооперація

страйк

монополія

партія

Запитання 10

10. Позначте положення Столипінської аграрної реформи (декілька):

варіанти відповідей

надання селянам особистої свободи

право селян на вільний вихід з общини

проведення судового процесу у "справі Бейліса"

заборона "інородцям" створювати товариства

відкриття Селянського банку

запровадження викупних платежів

дозвіл на вільну купівлю-продаж землі

Запитання 11


12. Кого у підросійській Україні називали "артільним батьком"?

варіанти відповідей

 Миколу Терещенко

 Миколу Міхновського

 Миколу Левитського

Василя Федоровича

Запитання 12

12. Оберіть зображення людини, яка є автором брошури "Самостійна Україна"

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест