Узагальнення "Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст."

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

Міста, які з'єднала перша на території України залізниця:

варіанти відповідей

А) Львів - Перемишль

Б) Станіслав - Перемишль

В) Тернопіль - Перемишль

Г) Станіслав - Тернопіль

Запитання 2

Основна причина еміграції значної частини населення Західної України в останній третині ХІХ ст. :

варіанти відповідей

А) низька родючість більшої частини земель, постійні посухи та неврожаї

Б) пошук сприятливих умов для розгортання комерційної діяльності, започаткування власного підприємництва

В) важкі умови життя, безземелля, малоземелля при суттєвому зростанні кількості населення

Г) прагнення здобути величезні багатства, відсутність умов для розвитку української культури

Запитання 3

Основна причина промислового занепаду західноукраїнських земель:

варіанти відповідей

А) експорт промислових виробів на захід імперії, економічна відсталість

Б) часті стихійні лиха

В) масова еміграція робочої сили за океан

Г) імпорт промислових виробів із заходу, незалежність місцевих промисловців

Запитання 4

Назвати діяча за описом. "Видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, науковець, громадський і політичний діяч. Доктор філософії (1893 р.), дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (1899 р.), почесний доктор Харківського університету (1906 р.)":

варіанти відповідей

А) Олександр Барвінський

Б) Іван Франко

В) Юліан Романчук

Г) Кость Левицький

Запитання 5

Назва організації, що започаткувала кооперативний рух:

варіанти відповідей

А) "Мурашка"

Б) "Народна торгівля"

В) товариство "Просвіта"

Г) Крайовий союз

Запитання 6

Чинник, який мав важливе значення для процесу створення українських політичних партій у Галичині наприкінці ХІХ ст.:

варіанти відповідей

А) поширення європейських політичних ідей, їх поєднання з внутрішніми факторами

Б) масова еміграція західноукраїнських селян на Американський континент

В) організаційна діяльність представників греко-католицької церкви

Г) утворення політичних партій у Наддніпрянщині

Запитання 7

Поступка українцям у рамках так званої "нової ери" відносин народовців з австрійським урядом і поляками:

варіанти відповідей

А) відкриття кафедри української історії у Львівському університеті, розширення освітніх прав

Б) надання українцям значної кількості місць в австрійському парламенті

В) українцям надали національно-територіальну автономію

Г) надання українцям більшості в Галицькому сеймі

Запитання 8

Назвати діяча за описом.

"Роки життя - 1847 - 1926. Український громадсько-політичний діяч Галичини, історик, педагог. У 1891 - 1907 рр. - посол до австрійського парламенту, у 1892-1897 рр. очолював Наукове товариство ім. Т.Шевченка:

варіанти відповідей

А) Юліан Романчук

Б) Михайло Грушевський

В) Кость Левицький

Г) Олександр Барвінський

Запитання 9

Громадська організація у Львові, створена шляхом реорганізації Літературного товариства, яка тривалий час відігравала роль української академії наук:

варіанти відповідей

А) Наукове товариство ім. Т. Шевченка

Б) Собор руських учених

В) товариство "Просвіта"

Г) товариство "Руська бесіда"

Запитання 10

Перша українська політична партія, створена в 1890 р., та її лідери:

варіанти відповідей

А) демократична (Юліан Бачинський, Олександр Колесса)

Б) ліберальна (Кость Левицький, Юліан Романчук)

В) радикальна (Іван Франко, Михайло Павлик)

Г) соціал-демократична (Семен Вітик, Микола Ганкевич)

Запитання 11

Основна форма діяльності народовців:

варіанти відповідей

А) підготовка збройного повстання

Б) розвиток страйкового руху

В) створення підпільних груп

Г) поширення національних ідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест