Узагальнення з теми: "Початкові поняття про органічні сполуки"

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 14 разів
18 запитань
Запитання 1

Із наведених формул виберіть ті, які належать до органічних сполук:C4H8; H2CO3; C3H7OH; CO; CO2; CH3NO2; CH3Cl; HCl; CH3NH2.

варіанти відповідей

C4H8; C3H7OH; CH3NO2; CH3Cl; CH3NH2.

CO; CO2; HCl.

C4H8; CH3Cl; CH3NH2.

C3H7OH; CH3NO2.

Запитання 2

Яка загальна формула насичених вуглеводнів (алканів)?

варіанти відповідей

CnH2n+2

CnH2n

CnH2n-2

Запитання 3

Визначте алкан, відносна густина пари якого за воднем дорівнює 29.

варіанти відповідей

C4H10

C2H5

C8H16

CH4

Запитання 4

Карбонові кислоти, молекули яких містять .... або більше атомів Карбону, називають вищими.

варіанти відповідей

8

3

10

5

Запитання 5

Мило – це солі вищих карбонових кислот  з ..... або Калієм.

варіанти відповідей

Натрієм

Гідрогеном

Фосфором

Кальцієм

Запитання 6

Калієві солі вищих карбонових кислот є основною складовою частиною .....мила

варіанти відповідей

рідкого

твердого

Запитання 7

Позначте сполуки, з якими взаємодіють карбонові кислоти:

варіанти відповідей

 КОН

Na2CO

Н2SO4

Запитання 8

Вкажіть молекулярну формулу стеаринової кислоти

варіанти відповідей

C17H31COOH

C15H31СООН

 C17H33СООН

С17Н35COOH

Запитання 9

Які з кислот є насиченими?

варіанти відповідей

 пальмітинова

стеаринова

олеїнова

лінолева

Запитання 10

Укажіть назву солей оцтової кислоти:

варіанти відповідей

форміати

 стеарати

 ацетати

 карбонати

Запитання 11

Із якого матеріалу виготовляють папір, картон, вату тощо.

варіанти відповідей

целюлоза

крохмаль

сахароза

глюкоза

Запитання 12

При взаємодії двох амінокислот утворюється дипептид за рахунок відщеплення води. У дипептиді залишки амінокислот сполучені між собою яким зв`язком

варіанти відповідей

пептидним

водневим

йонним

насиченим

Запитання 13

Обчисліть об`єм кисню в літрах (н.у.), що витрачається на спалювання 1 л бутану.

варіанти відповідей

6,5 л

1 л

13 л

8 л

Запитання 14

В органічній хімії використовують такі типи формул молекул сполук:

варіанти відповідей

молекулярні

електроннні

структурні

скорочені структурні

Запитання 15

Вуглеводні входять до складу таких природних матеріалів як...

варіанти відповідей

природний газ

нафта

буре вугілля

кам`яне вугілля

горючі сланці

залізна руда

Запитання 16

Масова частка карбону у метиловому спирті (CH3OH) дорівнює:

варіанти відповідей

36,5 %

37,5 %

50 %

49%

Запитання 17

Перетворіть схему реакції на рівняння та вказіть суму коефіцієнтів:

C2H2 + O2 → CO2 + H2O

варіанти відповідей

7

8

9

10

Запитання 18

Обчисліть масу солі, що утвориться в результаті взаємодії 180 г оцтової кислоти з натрій карбонатом. 

варіанти відповідей

316 г

246 г

258 г

250 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест