17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Узагальнення за темою: "Повсякденне життя та культура України в середині XIX- на початку XX ст"

Тест виконано: 125 разів
34 запитання
Запитання 1

Укажіть основні риси української культури другої половини ХІХ ст.

варіанти відповідей

негативний вплив на розвиток культури адміністративних заборон на функціонування української мови

 стрімкий розвиток українського театрального мистецтва

домінування романтизму в музичному мистецтві

 співіснування реалізму та романтизму в образотворчому мистецтві

 поява перших вищих навчальних закладів у Харкові та Києві

Запитання 2

Про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела?


«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот стати поруч з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

варіанти відповідей

 Г. Борисоглібську

М. Заньковецьку

 С. Крушельницьку

 М. Садовську-Барілотті

Запитання 3

Хто з українських істориків присвятив все своє життя вивченню історії запорозького козацтва?

варіанти відповідей

 М. Грушевський

 Д. Яворницький

 Д. Багалій

 А. Кримський

Запитання 4

Художній напрям і творчий метод у літературі та мистецтві, що був домінуючим у другій половині ХІХ ст. і якому було притаманне послідовне дотримання принципу найбільш повного життєво правдивого відображення світу («відтворення життя у формі самого життя»), — це:

 

варіанти відповідей

модернізм

романтизм

класицизм

 реалізм

Запитання 5

Якою діяльністю уславилися наприкінці XIX — на початку XX ст. родини підприємців Симиренків, Терещенків, Ханенків?


варіанти відповідей

правозахисною

 революційною

 педагогічною

 меценатською

Запитання 6

Архітектурний стиль, який сформувався в Україні на початку ХХ ст., отримав назву:


варіанти відповідей

 український класицизм

 українське рококо

 українське бароко

український модерн

Запитання 7

«Запорожье в остатках старины и преданьях народа», «История запорожских козаков», «По следам запорожцев» — це наукові праці:

 

варіанти відповідей

 Д. Яворницького

 А. Кримського

М. Грушевського

 Д. Багалія

Запитання 8

З ім'ям якого архітектора пов’язано спорудження пам’ятки мистецтва, зображеної на фото ?

варіанти відповідей

 В. Городецького

 О. Бекетова

 О. Беретті


 М. Мікешина

Запитання 9

Установіть відповідність між картиною ХІХ ст. та іменем художника, який її створив


варіанти відповідей

І. Рєпін

 С. Васильківський

М. Пимоненко

В. Тропінін

Запитання 10

Установіть відповідність між картиною ХІХ ст. та іменем художника, який її створив

варіанти відповідей

І. Рєпін


С. Васильківський

 М. Пимоненко

К. Трутовський

Запитання 11

Встановіть відповідність

1 М. Лисенко

2 М. Пимоненко

3 В. Городецький

4 М. Леонтович

А Художник, член товариства «передвижників», автор картин «Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок»

Б Композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», класичних обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик»

В Живописець-баталіст, графік, автор картин «Похід запорожців на Крим», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким»

Г Архітектор, автор "Будинку з химерами"

Д Композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда»

варіанти відповідей

1Д 2А 3Г 4 Б

1А 2Б 3Г 4 Б

1Д 2Б 3Б4Г

1Б 2А 3Г 4В

Запитання 12

Установіть відповідність між іменами діячів і сферами їх діяльності.


1 І. Мечников

2 Д. Яворницький

3 Б Грінченко

4 М. Лисенко

А Література

Б Музика

В Історична наука

Г Образотворче мистецтво

Д Біологія, медицина


варіанти відповідей

1А 2Б 3Г 4Д

1Д 2 В 3Б 4А

1Д 2 В 3 А 4Б

1Г 2Б 3А 4В

Запитання 13

Які діячі культури другої половини XIХ ст. стояли біля витоків українського "професійного театру"?

  

варіанти відповідей

М.Коцюбинський.

А.Кримський

Д.Яворницький;

С.Васильківський;

М.Садовський;

М.Заньковецька;

М.Кропивницький;

Запитання 14

Автор творів «За двома зайцями», «Маруся Богуславка», «Богдан Хмельницький» ...

варіанти відповідей

С. Гулак-Артемовський.

  М. Старицький;

  І. Котляревський;

 М. Лисенко;

Запитання 15

 Укажіть письменників другої половини XIX ст.:

варіанти відповідей

П. Мирний;

М. Леонтович.

 І. Франко;

М. Пимоненко;

С. Васильківський;

Л. Українка;

Запитання 16

Укажіть композиторів другої половини XIX ст.:

варіанти відповідей

  М. Леонтович.

М. Заньковецька;

Д. Заболотний;

 М. Лисенко;

 Д. Яворницький;

 

Запитання 17

"Царицею української сцени" називали акторку ...

варіанти відповідей

О.Кобилянську.

 С.Крушельницьку;

 М.Заньковецьку;

 Марка Вовчка;

 

Запитання 18

Засновник першого українського професійного театру ...

варіанти відповідей

М. Лисенко

М. Кропивницький

М. Садовський

І. Карпенко-Карий

Запитання 19

Назвіть видатних діячів науки ІІ половини ХІХ століття:

варіанти відповідей

  М.Кропивницький.

  І.Тобілевич;

  І.Пулюй;

  М.Бекетов;

 І.Мечников;

Запитання 20

1. Які особливості мала освіта в українських землях у другій половині XIX — початку XX ст.?

варіанти відповідей

опікування земствами освітньою діяльністю в Наддніпрянщині;

доступність для всіх охочих середньої гімназійної освіти;

відсутність у школах предметів церковно-релігійного змісту;

платне навчання у вищих навчальних закладах.

закриття семирічних реальних училищ;

повне фінансове забезпечення освіти українською мовою;

зросла мережа початкових шкіл;

Запитання 21

4. У чому полягали особливості розвитку культури другої половини XIX ст. в Україні?


варіанти відповідей

Обмеження вживання української мови в науковій і освітній сферах;

різниця в можливостях розвитку через поділ між двома імперіями;

виникнення українських громадсько-культурних об’єднань;

досягнення стовідсоткової грамотності серед українців;


домінування єдиного художнього стилю в архітектурі;

заборона відкриття нових вищих навчальних закладів;

відсутність української драматургії і театрального мистецтва.

Запитання 22

У чому полягали особливості розвитку освіти протягом другої половини XIX ст. в українських губерніях Російської імперії?


варіанти відповідей

збільшення кількості недільних шкіл до кінця століття у п’ять разів.

закриття раніше відкритих політехнічних інститутів та університетів;

зростання кількості письменних українців до 50 % від усього населення;

Перехід на навчання російською мовою в більшості навчальних закладів;

Запитання 23

Домоглася відкриття перших жіночих шкіл у Харкові ...

варіанти відповідей

Х. Алчевська

С. Русова

Л. Українка

С. Крушельницька

Запитання 24

В якому місті вчені І. Мечников і М. Гамалія відкрили першу в Росії й другу у світі бактеріологічну станцію?

варіанти відповідей

Миколаїв.

Київ;

Харків;

Одеса;

Запитання 25

З чим пов'язують модернізаційні процеси в царині культури, що розпочалися на початку ХХ ст. і набули нових ознак?

варіанти відповідей

із скасуванням кріпосного права;

із формуванням індустріального суспільства;

з об'єднанням більшості земель під владою однієї імперії;

Запитання 26

Що стало важливим проявом модернізаційних процесів у соціальній сфері?

варіанти відповідей

урбанізація;

колективізація;

русифікація

Запитання 27

Що лежало в основі шкільної реформи 1864 р. в Російській імперії ?


варіанти відповідей

Навчальні заклади переходили на навчання предметів мовою народу

Навчальні заклади були відокремлені від релігії

Навчальні заклади проголошувалися позастановими

Запитання 28

Позначте тип шкіл, що не функціонували в підросійській Україні.

 

варіанти відповідей

Земські школи;

братські школи;

приватні школи;

недільні школи

Запитання 29

Оберіть правильне визначення терміну " феменізм":

варіанти відповідей

Звільнення від якої-небудь залежності, скасування якихось обмежень, зрівняння у правах;

Прагнення до рівності жінок із чоловіками;

Збільшення чисельності населення жіночої статі

Запитання 30

Хто із зображених жінок стала першою жінкою в Російській імперії, яка отримала вчений ступінь доктора історії ?

варіанти відповідей
Запитання 31

Хто з українських вчених відзначений Нобелівською премією за досягнення в імунології ?

варіанти відповідей

Микола Бекетов;

Олександр Потебня;

Ілля Мечников

Запитання 32

Хто із зображених діячів є один із першовідкривачів радіоактивного випромінювання ?

варіанти відповідей
Запитання 33

Який з творів належить жінці , зображеній на художньому полотні?

варіанти відповідей

"Лісова пісня";

"Каменярі";

"Кайдашева сім'я"

Запитання 34

Коли з ініціативи Марка Кропивницького в Єлисаветграді почала працювати перша українська професійна трупа — Товариство русько-малоросійських артистів ?

варіанти відповідей

1882 р.;

1892 р.;

1889 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест