9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Узагальнення знань на тему: "Основні класи неорганічних сполук"

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
20 запитань
Запитання 1

Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють фенолфталеїн у малиновий колір:

варіанти відповідей

NaOH

Na2SO4

HCl

CaCO3

Запитання 2

Назвіть амфотерний оксид:

варіанти відповідей

SO3

Na2S

CaO

ZnO

Запитання 3

Виберіть ряд солей, розчини яких унаслідок узаємодії з розчином NaOH утворюють виключно нерозчинні основи:

варіанти відповідей

NaCl, CuCl2 , MgCl2

Al2 (SO4)3,CuSO4, Na2SO4

AlCl3 , CuCl2 , MgCl2

Запитання 4

Виберіть речовину, що НЕ буде взаємодіяти із сульфатною кислотою:

варіанти відповідей

MgO

SO3

Zn

Cu(OH)2

Запитання 5

Вказати рівняння можливих реакцій:


варіанти відповідей

CO2+ NaOH→

Cu+ZnSO4

Na2SO4+H2CO3

H2S+KOH→

Запитання 6

Для нейтралізації хлоридної кислоти кількістю речовини 0,5моль необхідно взяти кальцій гідроксид кількістю речовини:

варіанти відповідей

0,5моль

0,25моль

1моль

1,5моль

Запитання 7

Назвіть безоксигенову кислоту

варіанти відповідей

Cu(OH)2

HCl

Na2SO4

H3PO4

Запитання 8

Обчисліть об'єм водню (н.у.), що виділиться в резульаті дії на розчин сульфатної кислоти алюмінієм масою 2,7г.

варіанти відповідей

2,4мл

3,36мл

4,1мл

2,7мл

Запитання 9

Для нейтралізації сульфатної кислоти кількістю речовини 1моль необхідно взяти натрій гідроксид кількістю речовини:

варіанти відповідей

1моль

2моль

0,5моль

4моль

Запитання 10

Виберіть речовини, що будуть взаємодіяти із сульфатною кислотою:

варіанти відповідей

SO2

Ag

Al

Al(OH)3

Na2CO3

ZnO

CaSO4

Запитання 11

Написати наукову назву сполуки - Ba(NO3)2.

варіанти відповідей

барій (ІІ) нітрат; сіль

барій (ІІ) сульфат; луг

барій нітрат; сіль

барій нітрат; луг

Запитання 12

Доповніть рівняння реакції: 3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + ?

варіанти відповідей

Fe(OH)3

Fe(OH)2

 Fe2O3

 Fe

Запитання 13

Солі - це складні неорганічні речовини, що складаються з:

варіанти відповідей

атомів металів і кислотних залишків

атома металу і гідроксильних груп

 атомів Гідрогену і кислотних залишків

Запитання 14

Вкажіть формулу розчинної основи.

варіанти відповідей

Fe(OH)3

  Al(OH)3

Cu(OH)2

NaOH

Запитання 15

Яка молекулярна маса алюміній гидроксиду?

варіанти відповідей

75

76

77

78

Запитання 16

Скільки з наведених нижче речовин можуть реагувати з хлоридною кислотою: залізо (Ферум), вода, сода (натрій карбонат), вуглекислий газ (карбон (IV) оксид), негашене вапно (кальцій оксид), їдкий натр (натрій гідроксид).

варіанти відповідей

2

4

3

5

Запитання 17

Дано дві пробірки з прозорими розчинами. Відомо, що в одній із них вода, а в іншій - кислота. За допомогою якої речовини речовини можна визначити вміст кожної пробірки:

варіанти відповідей

фенолфталеїн

 кухонна сіль

лакмус

срібло

Запитання 18

Вкажіть формули оксидів, які при взаємодії з водою утворюють розчинні основи.

варіанти відповідей

 CaO

K2O

Al2O3

CuO

Na2O

BaO

Запитання 19

Позначте назву та тип реакції взаємодії основ з кислотами.

варіанти відповідей

Нейтралізації, розкладу

Нейтралізації, заміщення

Нейтралізації, обміну

Каталітична, сполучення

Запитання 20

Допишіть хімічне рівняння:

KOH + H2SO4 =

Вкажіть продукти реакції та суму всіх коефіцієнтів в цьому рівнянні.

варіанти відповідей

= KOH +SO; 2

= KSO4 + H2; 4

= K2O + H2O; 7

= K2SO4 + H2O; 6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест