Узагальнення знань з теми:"Органічні речовини"

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 96 разів
15 запитань
Запитання 1

Укажіть назву реакції приєднання водню до органічних сполук:

варіанти відповідей

1. дегідрування

2. гідратація

3. дегідратація

4. гідрування

Запитання 2

Які з наведених функціональних груп входять до складу глюкози:

варіанти відповідей

1. -ОН

2. - С = О

з. - СООН

4. - СОН

Запитання 3

Укажіть речовини, що будуть реагувати з натрій гідроксидом:

варіанти відповідей

1. фенол

2. бутанол

3. пропанова кислота

4. етан

Запитання 4

Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині реакції повного окиснення пропанолу:

варіанти відповідей

1. 11

2. 14

3. 9

4. 25

Запитання 5

Укажіть хімічну формулу первинного аміну:

варіанти відповідей

1. NH2 - CH2 - COOH

2. (NH4)2SO4

3. CH3 - NH2

4. CH3 - NH - CH3

Запитання 6

Укажіть число ізомерів гексену за положенням кратного зв'язку:

варіанти відповідей

1. 2

2. 3

3. 4

4. 5

Запитання 7

Укажіть загальну формулу аренів:

варіанти відповідей

1. CnH2n + 2

2. CnH2n+1OH

3. CnH2n-2

4. CnH2n-6

Запитання 8

Мило є похідною сполук вищих жирних карбонових кислот. Укажіть, до якого класу сполук його відносять:

варіанти відповідей

1. естери

2. натрієві солі

3. жири

4. вищі карбонові кислоти

Запитання 9

Укажіть відносну густину пропіну за метаном:

варіанти відповідей

1. 1,25

2. 2,5

3. 2,25

4. 1,5

Запитання 10

Укажіть найсильнішу кислоту з наведених:

варіанти відповідей

1. мурашина

2. оцтова

3. пропіонова

4. хлороцтова

Запитання 11

Фенол за звичайних умов є:

варіанти відповідей

1. тверда безбарвна речовина

2. рідина

3. газоподібна речовина

4. в'язка речовина

Запитання 12

Хлоропреновий каучук, який має високу стійкість проти розчинників, тепла і світла, добувають полімеризацією хлоропрену CH2 = CH - CCl = CH2. Напишіть рівняння полімеризації та обчисліть ступінь полімеризації полімеру, якщо середня молекулярна маса його рівна 4071.

варіанти відповідей

1. 64

2. 26

3. 24

4. 46

Запитання 13

Обчисліть середню молекулярну масу поліпропілену, якщо його ступінь полімеризації становить 2500?

варіанти відповідей

1. 100500

2. 150000

3. 105000

4. 100050

Запитання 14

Обчисліть масу осаду, що утвориться при взаємодії метанової кислоти масою 92 г з аргентум(І) оксидом масою 116 г?

варіанти відповідей

1. 104

2. 105

3. 106

4. 107

108

Запитання 15

Визначте молекулярну формулу насиченого вуглеводню та вкажіть число атомів Карбону, що входять до його складу, якщо при спалюванні цього вуглеводню масою 1,5 г утворився карбон(IV) оксид об'ємом 2,24 л та вода масю 2,7 г. Відносна густина вуглеводню за гелієм 7,5?

варіанти відповідей

1. С3Н8

2. С2Н6

3. С2Н4

4. 4

5. 3

6. 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест